Τριφασικές, υγρών-στερεών

Οι τριφασικές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες έχουν σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Είναι ιδανικές για την ενοποίηση με τα μηχανήματα της διεργασίας, για χρήση σε σταθερές εγκαταστάσεις και για χρήση βαρέως τύπου γενικά. Οι τριφασικές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες μπορούν να εξοπλιστούν με φυσητήρες πλευρικού καναλιού που προσφέρουν υψηλή υποπίεση και μειωμένη ροή αέρα ή με τουρμπίνες που απελευθερώνουν υψηλότερη ροή αέρα και μειωμένη υποπίεση. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο για την ανάκτηση στερεού υλικού μόνο ή ένα μοντέλο για εφαρμογές υγρών και στερεών.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα