Υγιεινής και ασφάλειας, υγρών-στερεών

Εάν υπάρχει επικίνδυνη σκόνη, τότε απαιτείται το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία της υγείας. Οι απορροφητικές σκούπες υγιεινής και ασφάλειας είναι κατάλληλες για την ανάκτηση της σκόνης από όλες τις κλάσεις (L – χαμηλή, M – μέτρια και H – υψηλή επικινδυνότητα), καθώς και της εκρηκτικής σκόνης με ταξινόμηση ATEX τύπου 22.