Επικίνδυνη σκόνη

Όταν πρόκειται για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και το επίπεδο κινδύνου με σκόνη, χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις σκόνης αναφορικά με την επικινδυνότητα για την υγεία: L (χαμηλή επικινδυνότητα), M (μέτρια επικινδυνότητα) και H (υψηλή επικινδυνότητα). Η Nilfisk μπορεί να παρέχει τόσο φίλτρα όσο και μηχανήματα με πιστοποίηση L, M ή H σύμφωνα με το παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο. Η Nilfisk έχει επίσης σχεδιάσει ένα σύστημα συγκράτησης σκόνης για την πλήρη ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στα φίλτρα HEPA και ULPA.

Αυτά είναι τα φίλτρα που προσφέρουν υψηλή και εξαιρετικά υψηλή απόδοση (High Efficiency Particulate Air και Ultra Low Penetration Air αντίστοιχα ή, H και U για συντομία).

Όλα τα φίλτρα CFM της Nilfisk για υψηλή και εξαιρετικά υψηλή απόδοση (γνωστά ως απόλυτα φίλτρα) έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ξεχωριστά, σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο EN 1822-1.

 

 
​​​​​​​​​​
Επιλογή σειράς προϊόντων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα