Αντιεκρηκτική προστασία

Μερικά παραδείγματα ενδεχομένως εύφλεκτης σκόνης είναι τα δημητριακά, το αλεύρι, το άμυλο, η ζάχαρη, οι ζωοτροφές, τα ελαφριά μέταλλα, ο άνθρακας, τα πλαστικά και τα υφάσματα. Εάν υπάρχει επαρκής συγκέντρωση αυτών των ενώσεων, αναμεμειγμένη με αέρα, μια πηγή ανάφλεξης μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Οι απορροφητικές σκούπες της Nilfisk αποτρέπουν την ανάφλεξη ενδεχομένως εκρηκτικών μειγμάτων.

Εξαλείψτε τον κίνδυνο έκρηξης

Οι βιομηχανικές σκούπες της Nilfisk με πιστοποίηση ATEX εξαλείφουν την τρίτη παράμετρο που απαιτείται για να προκληθεί μια έκρηξη: το έναυσμα. Οι σκούπες μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπουν την "ενεργοποίηση" οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης, καθιστώντας έτσι τις σχετικές εργασίες καθαρισμού πιο ασφαλείς.
Επικοινωνία