Μεγάλη διάρκεια ζωής μηχανημάτων

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος μεγάλης διάρκειας ζωής EC

  • Η λειτουργία του μοτέρ ελέγχεται ηλεκτρονικά και επομένως δεν απαιτούνται ψήκτρες

  • Πιο εύκολη ενεργοποίηση

  • Λειτουργία χωρίς φθορές

  • Προστασία από τη δημιουργία σπινθήρων

  • Η διάρκεια ζωής του μοτέρ είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή των μοτέρ αναρροφητήρα γενικής χρήσης.
 

 
SoftStart

Το σύστημα SoftStart διατηρεί το ρεύμα ενεργοποίησης σε χαμηλά επίπεδα και μειώνει τις πτώσεις τάσης. Η λειτουργία αυτή έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ίδρυμα δοκιμών.


Τα πλεονεκτήματα του συστήματος SoftStart

  • Εμποδίζει το καψιμο των ασφαλειών

  • Προστατεύει το μοτέρ και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τις απότομες αυξήσεις ρεύματος​
​​​​​​​​​​​​