Ασφάλεια: Το κύριο μέλημά μας

Εξαλείφει τους κινδύνους ανάφλεξης και αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας στο χώρο εργασίας σας​

​Η ασφάλεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασία ανάπτυξης βιομηχανικών σκουπών, συστημάτων αερομεταφοράς υλικών και κεντρικών συστημάτων απορρόφησης της Nilfisk.

Στα περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται βιομηχανικές σκούπες, συχνά υπάρχουν σύννεφα σκόνης και πιθανώς εύφλεκτα αέρια ή ατμοί. Σε συνδυασμό με το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο από τα τρία στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.

Οι βιομηχανικές σκούπες με πιστοποίηση ATEX της Nilfisk εξαλείφουν την τρίτη παράμετρο: το έναυσμα. Οι βιομηχανικές μας σκούπες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπουν την "ενεργοποίηση" οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης, καθιστώντας έτσι τις σχετικές εργασίες καθαρισμού πιο ασφαλείς.

 
Σύστημα AntiStatic

Το σύστημα AntiStatic της Nilfisk διασφαλίζει τη συνεχή γείωση της σκούπας. Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα της Νilfisk σε συνδυασμό με έναν αγώγιμο σωλήνα αναρρόφησης, ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται εκφορτίζεται άμεσα. Έτσι, αποτρέπεται ο κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, δημιουργίας σπινθήρων και συσσώρευσης βρωμιάς που επιφέρουν τα ηλεκτροστατικά φορτία.​

Πλεονεκτήματα

  • Δεν δημιουργούνται σπινθήρες στο σωλήνα αναρρόφησης.

  • Δεν διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.

  • Ο γειωμένος σωλήνας αναρρόφησης εμποδίζει τη συσσώρευση βρωμιάς.
​​​

​​​​​​​​