Τα χυτήρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι χώροι σε ό,τι αφορά την υγεία των χειριστών. Οι συνθήκες καθαριότητας αποτελούν παράγοντα κεφαλαιώδους σημασίας: σε ένα καθαρό χυτήριο, οι εργασίες εκτελούνται ευκολότερα, ταχύτερα και με μικρότερη επικινδυνότητα και κατά συνέπεια αυξάνεται η παραγωγικότητα.


 

 

​Συλλογή χώματος και καθαρισμός δαπέδων

 

 

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Μικρότερος χρόνος καθαρισμού
  • Συλλογή τόνων υλικού
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια
  • Μειωμένο κόστος
  • Πιο τακτικές εγκαταστάσεις

Απορρόφηση χώματος από τη δονούμενη σχάρα

Οι βιομηχανικές σκούπες της Nilfisk χρησιμοποιούνται στην περιοχή εξόδου (δονούμενη σχάρα). Στην περιοχή αυτή διαχωρίζεται το χώμα από τον ιμάντα μεταφοράς που κινείται προς έναν ανυψούμενο κάδο. Οι σκούπες της Nilfisk χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη συλλογή του χώματος, μειώνοντας δραστικά το χρόνο, τις εργατοώρες και το κόστος που συνήθως απαιτεί αυτή η διαδικασία.


 

 

Καθαρισμός δαπέδων μετά την επεξεργασία

Όταν υπάρχουν υπολείμματα στους χώρους παραγωγής, στις αποθήκες ή και σε άλλα σημεία των εγκαταστάσεων, το περιβάλλον του χυτηρίου φαίνεται εξαιρετικά βρώμικο και γεμάτο σκόνη.

Με τα σάρωθρα LPG ή Diesel της Nilfisk, μπορείτε να συλλέγετε την αιωρούμενη σκόνη χρησιμοποιώντας το σύστημα ψεκασμού νερού που διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Τα σάρωθρα αυτά έχουν κατασκευαστεί με περιστροφική χύτευση πολυαιθυλενίου, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και να μπορούν να λειτουργούν ακόμα και σε περιβάλλοντα με αντίξοες συνθήκες. 

 
​​