Η τσιμεντοβιομηχανία ήταν ένας από τους πρώτους κλάδους που προχώρησε στην αυτοματοποίηση του ελέγχου της παραγωγής. Τώρα, έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση που αφορά την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων. Η Nilfisk παρέχει προϊόντα που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ευχάριστων και ασφαλών εργασιακών χώρων στις τσιμεντοβιομηχανίες.

 


Συλλογή τσιμέντου


 

 

 

 

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Μικρότερος χρόνος καθαρισμού
  • Συλλογή τόνων υλικού
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια
  • Μειωμένο κόστος

Συλλογή τσιμέντου από τη ζώνη άλεσης και συσκευασίας


Οι σκούπες υψηλής ισχύος χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο χώρο γύρω από τους μύλους άλεσης και στους χώρους όπου υπάρχει κλίνκερ. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η εγκατάσταση σταθερών σωληνώσεων που συνδέονται με μια μονάδα αναρρόφησης ισχύος 55/75 Kw. Η σκούπα χρησιμοποιείται, ως κεντρική μονάδα, στη ζώνη συσκευασίας για τη γρήγορη συλλογή του εξερχόμενου υλικού. Έτσι, καθίσταται εφικτή η διατήρηση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, η συλλογή του υλικού και η εξοικονόμηση κόστους. 

 
​​