Πνευματικοί μεταφορείς και απορροφητικές σκούπες κεντρικής εγκατάστασης της Nilfisk χρησιμοποιούνται ευρέως σε εταιρείες παραγωγής καφέ για τη διαχείριση των τόνων καφέ σε κόκκους ή σε σκόνη.​

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Αυτοματοποιημένη παραγωγή
  • Αποφυγή ζημιάς του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής
  • Αύξηση της ποιότητας του προϊόντος
  • Ανάκτηση της σκόνης καφέ


Παραγωγή καφέ
 

 

 

Μεταφορά ακατέργαστου και ψημένου καφέ


Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk είναι σχεδιασμένοι για τη μεταφορά σκόνης και κόκκων. Ο καφές λαμβάνεται απευθείας από σάκους, βαρέλια, μεγάλους σάκους και άλλους περιέκτες και εξέρχεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση, στον επιθυμητό χρόνο και στις επιθυμητές ποσότητες.

    

Συλλογή σκόνης καφέ από γραμμές παραγωγής καψουλών


Οι κάψουλες βουρτσίζονται πριν από τη συσκευασία. Η σκόνη που προκύπτει ανακτάται από την απορροφητική σκούπα κεντρικής εγκατάστασης της Nilifsk και επιστρέφει στον κύκλο παραγωγής. Απλό, αποτελεσματικό, ωφέλιμο.