Οι πλήρως κλειστοί βρόχοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλες τις εγκαταστάσεις διεργασιών PVC με αυτόματο έλεγχο. Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν τα συστήματα ελέγχου για τη μείωση των εκπομπών. Η Nilfisk έχει παρουσία στην παραγωγική διεργασία, παρέχοντας πνευματικούς μεταφορείς εξοπλισμένους με απόλυτα φίλτρα. Nilfisk δεν σημαίνει απλώς "καθαρισμός".

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Πιο υγιεινό περιβάλλον
  • Πιο ασφαλές περιβάλλον
  • Αυτοματοποιημένη και ασφαλής παραγωγική διεργασία

 

 


Μεταφορά κοκκωδών υλικών

Μεταφορά κοκκωδών υλικών στο μηχάνημα έγχυσης

Η Nilfisk παρέχει πνευματικούς μεταφορείς για το τμήμα παραγωγής με έγχυση.
Ο πνευματικός μεταφορέας έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το πλαστικό κοκκώδες υλικό από έναν μεγάλο σάκο ή ένα σιλό προς τη χοάνη και, στη συνέχεια, προς την πρέσσα έγχυσης.
Το σύστημα λειτουργεί όταν η διεργασία χρειάζεται κοκκώδες υλικό και σταματά όταν οι χοάνες γεμίσουν.
 

 

Καθαρισμός της πρέσσας έγχυσης

 
Συνεχής συλλογή απορριμμάτων πλαστικού και λαδιού από την πρέσσα έγχυσης κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας

Ο καθαρισμός της πρέσσας έγχυσης μπορεί να γίνει εύκολα με Nilfisk VHO200, ECO-OIL ή S3. Το λάδι θα συλλέγεται στη δεξαμενή κατακράτησης κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης, κατά κανόνα από τον χειριστή του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας. Η αναρρόφηση ελαχιστοποιεί την ανάγκη για σταμάτημα της λειτουργίας και αυξάνει την παραγωγικότητα.

 

Καθαρισμός μηχανημάτων κοπής


Συλλογή σκόνης ή ακαθαρσιών/τεμαχιδίων που επικάθονται στα μηχανήματα κοπής

Το κενό που δημιουργείται από 3 μονοφασικούς κινητήρες χρησιμοποιείται για τον γρήγορο και εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος μετά από μια διαδικασία κοπής.
Εάν χρησιμοποιείται κεντρικοποιημένο σύστημα, τα υπολείματα κοπής πλαστικού ή αλουμινίου συλλέγονται συνεχώς σε ένα σύστημα προκαταρκτικού διαχωρισμού με μια χειροκίνητη ή
αυτόματη βαλβίδα. Το υλικό μπορεί έπειτα να εκκενωθεί εύκολα στον συμπιεστή της εγκατάστασης.
 

 

Καθαρισμός δαπέδων σε εγκαταστάσεις παραγωγής

Συλλογή όλων των τύπων υπολειμμάτων που έχουν αναμειχθεί με λάδι.

Για τη συλλογή υπολειμμάτων που έχουν αναμειχθεί με λάδι, η Nilfisk προτείνει ένα ευκίνητο σάρωθρο. Το προτεινόμενο μοντέλο για μέτριες εγκαταστάσεις παραγωγής, είναι το SR100S.
Το μοντέλο αυτό μπορεί να συλλέγει εύκολα όλους τους τύπους απορριμμάτων από όλον τον χώρο παραγωγής.
Η συνεχής συλλογή σκόνης και ακαθαρσιών διατηρεί την παραγωγή σε λειτουργία και εξαλείφει την ανάγκη για μεγάλα έργα καθαρισμού τα οποία συχνά σταματούν την παραγωγή.
 
​​​​​​​