Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Πιο υγιεινό περιβάλλον
  • Πιο καθαρό περιβάλλον
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

 

Ανάκτηση σκόνης βαφής

 

Ανάκτηση σκόνης βαφής από τους θαλάμους βαφής

Η συλλογή της σκόνης βαφής μετά από κάθε λειτουργία από τον θάλαμο βαφής είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρείται ένα ασφαλές περιβάλλον και επίσης να αποτρέπεται η "ρύπανση" του προϊόντος κατά τη διάρκεια της επόμενης λειτουργίας βαφής.
Για την εφαρμογή αυτή, η Nilfisk παρέχει βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες, τόσο ηλεκτρικές όσο και με πεπιεσμένο αέρα, οι οποίες φέρουν πιστοποίηση ATEX και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν παρουσία αυτών των υλικών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ανάφλεξης. Αυτές οι σκούπες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ΑΤΕΧ 1, 2, 21 και 22.
 
 

 

Ανάκτηση σκόνης βαφής από το δάπεδο

Κατά τη διάρκεια της βαφής με ψεκασμό, διάφορες ουσίες διαχέονται σε υψηλές συγκεντρώσεις έξω από το ρεύμα ψεκασμού, για παράδειγμα, σε πολύ λεπτά σταγονίδια γνωστά ως αερολύματα. Εάν δεν συλλεχθούν από το δάπεδο, αυτές οι σταγόνες είναι επιβλαβείς για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι ο τακτικός καθαρισμός του δαπέδου είναι απολύτως απαραίτητος. Η Nilfisk συνιστά τη σειρά σαρώθρων πεζού χειριστή ή επικαθήμενων σαρώθρων. Αυτά παρέχουν πλήρη αφαίρεση της σκόνης βαφής, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους

​​​​​​