Οφέλη & Πλεονεκτήματα

  • Πιο υγιεινό περιβάλλον
  • Πιο ασφαλές περιβάλλον


Ανάκτηση μικροσκόνης λιπάσματος κατά τη συσκευασία

Τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται ευρέως για οικιακά φυτά ή στη γεωργία, αλλά μπορούν να είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους σε περίπτωση επαφής ή εισπνοής. Η Nilfisk είναι σήμερα ένας κορυφαίος παροχέας βιομηχανικών απορροφητικών συστημάτων καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή οποιουδήποτε τύπου μικροσκόνης λιπάσματος χάρη σε απόλυτα και πολλαπλά φίλτρα.
Το να βασίζεται κανείς στη Nilfisk σημαίνει ότι δεν καθαρίζει απλώς το δάπεδο, αλλά προστατεύει την υγεία των χειριστών.