Η παραγωγή πλαστικού απαιτεί τη χρήση μεγάλων ταχυτήτων και ποσοτήτων υλικού.
Η Nilfisk προσφέρει μηχανήματα που καλύπτουν και τις δύο αυτές ανάγκες.


 

 

Μεταφορά προϊόντων σε μορφή σκόνης ή κόκκων

 

Τροφοδοσία μηχανημάτων χύτευσης


Στην παραγωγή πλαστικού, η χύτευση μέσω έγχυσης είναι η πλέον σημαντική, ευέλικτη και περίπλοκη διαδικασία μετασχηματισμού των πολυμερών. Η διαδικασία ξεκινά από τη σκόνη του πλαστικού υλικού. Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk είναι η ιδανική λύση για τη μεταφορά μειγμάτων σκόνης πλαστικού στις χοάνες του μηχανήματος χύτευσης με έγχυση.

  • Οφέλη & Πλεονεκτήματα
  • Επιτάχυνση παραγωγής
  • Λιγότερες χειρωνακτικές εργασίες
  • Μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και περισσότερος έλεγχος

​​