​​​​​​

Αποτελεσματική μεταφορά υλικών σε μορφή σκόνης και κόκκων


Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk μεταφέρουν υλικά σε μορφή σκόνης και κόκκων από σάκους, big bags (μεγασάκων) ή άλλα δοχεία στην απαιτούμενη τοποθεσία, σύμφωνα με τις επιλεγμένες ποσότητες και εντός του επιθυμητού χρόνου. Η διαδικασία μεταφοράς του προϊόντος λαμβάνει χώρα σε υγιεινές συνθήκες που προστατεύουν τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία των χειριστών.


 

 


 

 

Οφέλη & Πλεονεκτήματα​

  • Μεταφορά κενών καψουλών διαφόρων μεγεθών, διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους και αποτροπή ανοίγματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
  • Αποτροπή διασποράς σκόνης και επιμόλυνσης προϊόντος Φύλαξη του μεταφερόμενου προϊόντος σε απομονωμένο περιβάλλον από την παραλαβή μέχρι την παράδοση
  • Μεταφορά ήδη αναμεμειγμένου υλικού με διαφύλαξη της ακεραιότητάς του και διατήρηση των ποσοστών των αρχικών συστατικών​
  • Αυξημένη αυτοματοποίηση και παραγωγικότητα