Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες για επικίνδυνη σκόνη

Προστατεύστε την υγεία σας, χρησιμοποιώντας τη σωστή βιομηχανική απορροφητική σκούπα που είναι κατάλληλη για τη συγκέντρωση επικίνδυνης σκόνης.
Σκόνη: επικίνδυνη για την υγεία​
 
 
 

 
 
 
 
Η Οδηγία 2006/42/EΚ περί μηχανημάτων ισχύει αναφορικά με τα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρονται από τις βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες για εφαρμογές σε ζώνες που δεν έχουν ταξινομηθεί κατά ATEX. Συγκεκριμένα το πρότυπο EN 60335-2-69 αφορά "Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητικές σκούπες υγρών και στερεών, που περιλαμβάνουν ηλεκτρική βούρτσα, για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση". Επιπλέον των κατασκευαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων, το πρότυπο αυτό περιέχει επίσης το Παράρτημα AA που αναφέρεται σε απορροφητικές σκούπες για επικίνδυνη σκόνη. Το EN 60335-2-69 παρέχει τον εξής ορισμό για επικίνδυνη σκόνη: "Μη ραδιενεργή σκόνη, επικίνδυνη για την υγεία σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα (βλ. επίσης Οδηγίες 79/831/EΟΚ και 67/548/EΟΚ). Οι μικροοργανισμοί θεωρούνται ως σκόνη επικίνδυνη για την υγεία. Ο αμίαντος ταξινομείται επίσης στις παραπάνω επικίνδυνες σκόνες."
 
 
 
Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, προσφέροντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του χειριστή και του περιβάλλοντος.Ειδικότερα, τα συστήματα φιλτραρίσματος αέρα και συγκράτησης και απόρριψης σκόνης αποτρέπουν οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης.
 
 
 


 
 
 

Φιλτράρισμα

Το Παράρτημα AA που αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίζει τις απορροφητικές σκούπες για επικίνδυνη σκόνη σε τρεις κατηγορίες χρήσης:

 

  • Κατηγορία L - Η σκόνη ενέχει μικρό κίνδυνο - Το φίλτρο της απορροφητικής σκούπας παγιδεύει πάνω από το 99% της σκόνης με  μέγεθος κόκκων μικρότερο από 2 μm
  • Κατηγορία M - Η σκόνη ενέχει μέτριο κίνδυνο - Το φίλτρο της απορροφητικής σκούπας παγιδεύει πάνω από το 99,9% της σκόνης με μέγεθος κόκκων κάτω από 2 μm
  • Κατηγορία H - Η σκόνη ενέχει υψηλό κίνδυνο - Το φίλτρο της απορροφητικής σκούπας παγιδεύει πάνω από το 99,995% της σκόνης με μέγεθος κόκκων κάτω από 1 μm (περιλαμβάνει καρκινογόνες σκόνες, καθώς και σκόνες που περιέχουν προσμίξεις με καρκινογόνες ή/και παθογόνες ουσίες)

 

 

Τα χαρακτηριστικά φιλτραρίσματος διασφαλίζονται τόσο με δοκιμές που εκτελούνται στο μηχάνημα ως σύνολο όσο και με δοκιμές που εκτελούνται στο κάθε ένα από τα εγκατεστημένα φίλτρα. Ένα πιστοποιητικό απόδοσης φίλτρου εκδίδεται για κάθε μηχάνημα της Κατηγορίας H.

Η Nilfisk δοκιμάζει τις βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της, ώστε να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις σε διεθνή εργαστήρια (IMQ, TUV, SLG). Εκτός από τις αρχικές δοκιμές που πραγματοποιούνται στο προϊόν, οι φορείς αυτοί εκτελούν επίσης περιοδικές δοκιμές στη Nilfisk για τη διασφάλιση της συνέχειας της απόδοσης με τον χρόνο.


 

 

 
 

Διαχωρισμός

 

Η Nilfisk παρέχει ειδικά συστήματα για την επέκταση του εύρους των υλικών που μπορούν να καθαριστούν με τις απορροφητικές σκούπες της, καθώς και για ακραίες συνθήκες, όπως παρουσία υγρών, υψηλές θερμοκρασίες, ινώδη υλικά, κ.λπ., επικίνδυνη σκόνη και υλικά επιβλαβή για την υγεία ή υλικά ταξινομημένα κατά ATEX. Βοηθητικός εξοπλισμός εγγυάται την ασφάλεια του χειριστή κατά τη συγκέντρωση και την απόρριψη.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ NILFISK​


Απόρριψη και αποθήκευση

 

Η διαχείριση επικίνδυνης σκόνης και υλικών δεν περιορίζεται μόνο στη συγκέντρωση και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η διαχείριση της απόρριψης. Για τον λόγο αυτό, πάντα στο πλαίσιο του παραπάνω προτύπου EN, όλες οι απορροφητικές σκούπες της Nilfisk μπορούν να εξοπλιστούν με ειδικά containers ή σακούλες μιας χρήσης για την εύκολη απόρριψη του υλικού που συλλέγουν, όπως είναι οι σακούλες safe bags ή τα συστήματα Bag-in Bag-Out. Επίσης, οι απορροφητικές σκούπες της Κατηγορίας H παρέχονται πάντα μαζί με τέτοια συστήματα, όπως απαιτείται από το πρότυπο EN60335-2-69.

 


​​


 

 

 
Χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες για τις κατασκευές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια και να αποτρέπουν τους κινδύνους έκρηξης ή ρύπανσης. Επιπλέον, η Nilfisk παρέχει στους πελάτες της μια μεγάλη γκάμα λύσεων για τη συγκράτηση της σκόνης. Τα απόλυτα (HEPA ή ULPA) φίλτρα​ ​ παγιδεύουν ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια, τα φίλτρα τύπου cartridge παγιδεύουν την πολύ λεπτή σκόνη, οι διαχυτήρες αέρα εγγυώνται ένα περιβάλλον χωρίς σκόνη, τα συστήματα φίλτρων bag-in bag-out προορίζονται για επικίνδυνες ουσίες, τα συστήματα αποφόρτωσης αποτρέπουν την επαφή του χειριστή με το υλικό που έχει συλλεχθεί.
​​