Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες ATEX

Τι είναι το ATEX και γιατί να επιλέξετε μια βιομηχανική απορροφητική σκούπα ATEX με αντιεκρηκτική προστασία
Τι είναι το ATEX;
 
 
 
 
ATEX είναι το ακρωνύμιο/συντομογραφία για τη φράση "Atmosphères Explosibles" (Εκρηκτικές ατμόσφαιρες). Το σύνολο των οδηγιών και των προτύπων ATEX αποτελεί την ευρωπαϊκή αναφορά για την προστασία έναντι του κινδύνου έκρηξης παρουσία εύφλεκτου αερίου ή/και σκόνης. Η εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει εύφλεκτα αέρια, νέφη ή ατμούς ή εύκαυστη σκόνη. Εάν υπάρχει επαρκής συγκέντρωση αυτών των ενώσεων, αναμεμειγμένη με αέρα, μια πηγή ανάφλεξης μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Η Nilfisk κατασκευάζει βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες με πιστοποίηση ATEX, πιστοποιημένες από έναν κοινοποιημένο φορέα, οι οποίες χρησιμοποιούνται από εταιρείες που αντιμετωπίζουν τους παραπάνω κινδύνους. Συγκεκριμένα, η Οδηγία ΕΟΚ 89/391 (1989) σχετικά με την υλοποίηση μέτρων για τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, αναφέρονται στον κίνδυνο εκρήξεων.​ Η οδηγία 2009/104/EΚ (σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας) ενσωμάτωσε περαιτέρω την ιδέα της επάρκειας του εξοπλισμού - στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πώς εκρήγνυται η σκόνη και το αέριο;

Οι συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί μια έκρηξη ή φωτιά είναι: η παρουσία μιας εύκαυστης ουσίας, οξυγόνου και μιας πηγής ανάφλεξης. Υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο για τη συγκέντρωση της εύκαυστης ουσίας (αέριο ή σκόνη) στην ατμόσφαιρα, τα οποία είναι καθοριστικά για την πιθανότητα πρόκλησης μιας έκρηξης. Στην περίπτωση της σκόνης συγκεκριμένα, ένα μέγεθος σωματιδίων το οποίο βελτιώνει τη διασπορά στον αέρα παίζει ουσιαστικό ρόλο. Όταν χρησιμοποιούνται βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες, υπάρχει πάντα αέρας, επομένως και οξυγόνο, και υπάρχουν επίσης νέφη σκόνης και πιθανώς εύφλεκτο αέριο ή ατμός. Επομένως, δύο από τα τρία στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν την έκρηξη, υπάρχουν πάντα: ο αέρας και ένα εύκαυστο υλικό.

 

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk με πιστοποίηση ATEX, εξαλείφουν την τρίτη παράμετρο: το έναυσμα. Οι απορροφητικές σκούπες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπουν την "ενεργοποίηση" οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης, καθιστώντας έτσι τις σχετικές εργασίες καθαρισμού ασφαλείς.


  

 
 
 
 

Ποιες είναι οι πιο κοινές περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια απορροφητική σκούπα κατάλληλη για την αποφυγή έκρηξης σκόνης ή αερίου;​
 
 
 

 
 
 
 

ΣΚΟΝΗ

Μεταφορά ή/και μετακίνηση σκόνης ή δραστηριότητες καθαρισμού στους ακόλουθους κλάδους: τρόφιμα, ζωοτροφές, φαρμακευτικά, φυτικά φάρμακα, ποτά, απορρυπαντικά, βιομηχανικά είδη, ξυλουργία, πλαστικά, βαφές, χημικά, πετροχημικά, παραγωγή ενέργειας, ανακύκλωση.

 

ΑΕΡΙΟ

 

Πετροχημικά, υγρά, βότανα, σταθμοί ανεφοδιασμού/διανομής καυσίμου, εγκαταστάσεις παραγωγής, πλύσιμο με διαλύτες, χημικά, βιομηχανία και συντήρηση, επιφανειακή εξόρυξη/μεταλλουργία, βιο-ενέργεια.​


 


 

 

​​​
Περιοχές όπου χρησιμοποιούνται οι απορροφητικές σκούπες ATEX

Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης χωρίζονται σε ζώνες, με βάση τη συχνότητα και τη διάρκεια της παρουσίας του εκρηκτικού μέσου. Οι Οδηγίες ATEX διαχωρίζουν με σαφήνεια τις ευθύνες για την ταξινόμηση της ζώνης εργασίας και την ταξινόμηση των κατηγοριών εφαρμογών μηχανημάτων που είναι κατάλληλες για χρήση στις ζώνες Atex:

  1. Ο πελάτης έχει την ευθύνη για τον ορισμό / την ταξινόμηση της ζώνης (περιοχή εργασίας) όπου το μηχάνημα θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί.
  2. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την παροχή ενός μηχανήματος το οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη. Μια δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να εκδοθεί και να παρασχεθεί μαζί με το μηχάνημα​.
​Κατηγορίες των απορροφητικών σκουπών ATEX

 
Ο εξοπλισμός που έχει εγκριθεί για χρήση σε ζώνες Atex ταξινομείται σε κατηγορίες χρήσης που σχετίζονται με τις ζώνες αυτές. Οι κατηγορίες αποτελούν μέρος των ομάδων εφαρμογών.

 
Ομάδα Ι: ορυχεία
Ομάδα ΙΙ: όλες οι δραστηριότητες σε επιφάνειες, εκτός από την εξόρυξη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​Ζώνη χρήσης ​Κατηγορία μηχανήματος ​​Επίθημα Gas-Dust για αέριο και σκόνη αντίστοιχα
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 ή 1 ​G - D
​2 - 22 ​3 ή 2 ή 1 ​G - D

 
​ 
Σημειώσεις:

 

  1. Όλες οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες ανήκουν στην Ομάδα II
  2. Οι ζώνες 0 ή 20 υπάρχουν συνήθως μόνο στο εσωτερικό εξοπλισμού και, κανονικά, το προσωπικό δεν βρίσκεται στις συνθήκες αυτές.
  3. Όπως περιγράφεται παραπάνω, οι κατηγορίες χωρίζονται σε Gas (G) και Dust (D) για αέριο και σκόνη αντίστοιχα. Όμως, αέριο και σκόνη ενδέχεται να υπάρχουν και ταυτόχρονα (G/D).
  4. Η Οδηγία ATEX απαιτεί επίσης τη σήμανση του μηχανήματος με το σύμβολο EX μέσα σε ένα κίτρινο εξάγωνο (εδώ δεξιά).​

 

 

 

​​Η Nilfisk παρέχει βιομηχανικές απορροφητικές σκουπές​, μονοφασικές και τριφασικές, καθώς και πνευματικούς μεταφορείς, κεντρικοποιημένα συστήματα κενού και συστήματα κενού υψηλής ισχύος, όλα με πιστοποίηση ATEX.
​​​