Γιατί μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό…​

Κατηγορία σκόνης L

Η νέα σειρά αναρροφητήρων σκόνης ATTIX 33 & 44 σχεδιάστηκε εξαρχής για επαγγελματίες όπως εσείς και προσφέρει εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης με βελτιωμένη ταχύτητα αέρα. Έτσι, επιτυγχάνετε καλύτερη συλλογή της σκόνης και αύξηση της παραγωγικότητας. - Έτσι, μπορείτε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας!


 

​​​​​​​​​​​