Στρατηγική

Το 2015, η Nilfisk έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Accelerate, μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την τετραετία 2015-2018. Το πρόγραμμα Accelerate επικεντρώνεται στην επέκταση του μεριδίου αγοράς και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη.


Η νέα στρατηγική βασίζεται στα θεμέλια που έθεσε η στρατηγική που ακολουθήθηκε το διάστημα 2010-2015 και ο στόχος είναι να γίνει η εταιρεία η προτιμώμενη επιλογή των πελατών. Στο πλαίσιο της προηγούμενης στρατηγικής, η Nilfisk βελτίωσε με επιτυχία τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και διεύρυνε την κάλυψη της αγοράς εφαρμόζοντας μια σειρά πρωτοβουλιών για την αύξηση των πωλήσεων και των δυνατοτήτων παροχής τεχνικής υποστήριξης και τη δημιουργία πιο στενών σχέσεων με τους πελάτες.

Ανάπτυξη με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αγορά

Με το πρόγραμμα Accelerate επιδιώκουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες, επενδύοντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας και επικοινωνώντας με σαφήνεια τις παροχές μας προς τους πελάτες. Με δυο λόγια, η φιλοδοξία μας είναι να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας τόσο ώστε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στην αγορά.

 
Ο ευρύτερος στόχος κατάκτησης της πρώτης θέσης στην παγκόσμια αγορά περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κορυφαίας θέσης της εταιρείας στην αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού καθαρισμού τελευταίας τεχνολογίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα υποστηριχτούν από μια πιο εντατική προσήλωση στην ενδιάμεση αγορά των πιο βασικών προϊόντων καθαρισμού.
 
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επεκτείνουμε την απήχηση της εταιρείας μας και τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές επενδύοντας συνεχώς σε δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ σε αυτές τις αγορές. Ένας ακόμη στόχος της Nilfisk είναι να παίξει ενεργό ρόλο στην παγκόσμιο ενοποίηση της βιομηχανίας εξοπλισμού καθαρισμού και συνεχίζει να αναζητά σχετικές ευκαιρίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
 
Στρατηγικοί μοχλοί που ενισχύουν την ανάπτυξη

 
Αυτές οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από τέσσερις στρατηγικούς μοχλούς που καθορίζουν και τις προτεραιότητές μας για την επερχόμενη στρατηγική περίοδο:
 
1.    Ενίσχυση του front-end
2.    Προώθηση ανταγωνιστικών παροχών
3.    Δημιουργία ισχυρών εμπορικών επωνυμιών
4.    Ενίσχυση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 
Η βάση για την επίτευξη αυτών των μοχλών είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου και εμπορικού οργανισμού.
​​

 

 

Ενίσχυση του front-end

Στο πλαίσιο της σταθερής μας επικέντρωσης στην κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών μας, θα προχωρήσουμε και σε άλλες επενδύσεις front-end, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε πόρους πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης και σε υποστηρικτικά συστήματα.


 

 

Προώθηση ανταγωνιστικών παροχών

Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το ισχυρό και πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιό μας ώστε να γίνει ακόμα πιο προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό για τους πελάτες μας, δίνοντας ταυτόχρονα συνεχώς προσοχή στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.


 

 

Δημιουργία ισχυρών εμπορικών επωνυμιών

Έχουμε ήδη λάβει αρκετά μέτρα, και θα λάβουμε κι άλλα, για την ενοποίηση της εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας μας με τις διεθνείς εμπορικές επωνυμίες των προϊόντων μας, ώστε να δημιουργήσουμε μία, ισχυρή και διεθνή εμπορική επωνυμία για τη Nilfisk. Έτσι, η Nilfisk θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων καθαρισμού που θα καλύπτει τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις καταναλωτικές ανάγκες.


 

 

Ενίσχυση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών μας μέσω του Προγράμματος μετασχηματισμού της παγκόσμιας προμηθευτής αλυσίδας που ξεκίνησε το 2013, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης και το κεφάλαιο κίνησης.


 

 

Ευέλικτος και εμπορικός οργανισμός

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης απαιτεί δυνατά και σταθερά θεμέλια, τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν ένα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό που να επικεντρώνεται στην απόδοση. Στη Nilfisk, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και για την υποστήριξη των ρόλων των στελεχών μας.