Βιωσιμότητα

Δέσμευση για βιωσιμότητα

 
Η υπευθυνότητα ξεκινάει με τη δική μας συμπεριφορά. Η Nilfisk έχει υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επαγγελματική ηθική και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα είναι επωφελές τόσο για την ίδια τη Nilfisk όσο και για τους πελάτες μας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

 
Στη Nilfisk προσφέρουμε στους πελάτες μας βιώσιμες λύσεις καθαρισμού. Για εμάς, αυτό σημαίνει διασφαλισμένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, αλλά και μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας. Αναπτύσσουμε προϊόντα καθαρισμού που λειτουργούν αποτελεσματικά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, λιγότερο νερό και λιγότερα χημικά. Η μείωση του κόστους των πελατών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας στάσης αποτελεί βασικό ζητούμενο της προσέγγισής μας στο θέμα της βιωσιμότητας. Το μότο μας είναι: Η οικολογική συνείδηση συναντά την καθαριότητα:

 
  • Περιορίζουμε το συνολικό κόστος λειτουργίας και μεγιστοποιούμε την απόδοση της επένδυσης των πελατών μας αναπτύσσοντας προϊόντα με βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση.
  • Ενισχύουμε τη δυνατότητα παροχής βιώσιμων υπηρεσιών καθαρισμού.
  • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες βιώσιμου καθαρισμού και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμη αξία στους πελάτες μας και τους υπαλλήλους τους.

Δέσμευση

 
Η Nilfisk είναι υπερήφανη που έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε ως υπεύθυνη εταιρεία και να καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης και στους τέσσερις τομείς-στόχους: ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, περιβάλλον και καταπολέμηση της διαφθοράς.

 
Η Nilfisk συμμετέχει επίσης στο παγκόσμιο Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα (CDP). Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ως μεγάλη εταιρεία έχουμε υποχρέωση να λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.