Eksplosionssikre støvsugere

Potentielt brandbart støv kan eksempelvis være korn, mel, stivelse, sukker, foderstoffer, letmetaller, kul, plast og tekstiler. Hvis koncentrationen af disse stoffer er tilstrækkeligt stor og blandes med luft, kan en antændelseskilde forårsage en eksplosion. Nilfisks støvsugere forhindrer, at potentielt eksplosive blandinger antændes.

Eliminer antændelseskilden

ATEX-godkendte industristøvsugere fra Nilfisk fjerner helt den tredje parameter i en eksplosion: nemlig antændingskilden. Støvsugerne er designet til at forhindre udløsning af antændelseskilder, så det bliver sikrere at støvsuge.
Hvis du vil vide mere...