Sønderborg Kommune - vil holde bedre rent

To nye Nilfisk City Ranger 3500 udgør sammen med en lastbilbaseret fejemaskine krumtappen i Sønderborgs fejeteam, som skal sikre et nyt og højere niveau for renholdelse af stier, vendepladser og vejområder

Sønderborg Kommune Vej & Park har besluttet at hæve niveauet for renholdelse. Organisatorisk er der etableret et fejeteam, og der er netop indkøbt to nye Nilfisk City Ranger 3500 som erstatning for én tilsvarende maskine fra 2012. Den havde allerede på tre år kørt ca. 3.400 timer, som den var planlagt til at køre over fem år.

Det nye fejeteam består af to Nilfisk City Ranger 3500, hvoraf den ene også er udstyret med ukrudtsbørste og vinterredskaber samt en lastbilbaseret gadefejemaskine, hver med en fast operatør og uddannede afløsere.


- Der er en række opgaver, vi bedre kan løse, når vi har to Nilfisk City Ranger 3500 til rådighed, og hvor de kan supplere den store gadefejemaskine. Det er eksempelvis vendepladser på villaveje, det er stianlæg med fokus på cykelstier, og det er trafikøer, hvor det er mere praktisk med en cityfejemaskine med en lille venderadius, siger formand Aksel B. Nielsen, Sønderborg Kommune Vej & Park.


- Vi har også besluttet at gøre en indsats ved begroninger af kanter på stierne. Her har vi hidtil skrabet med skovlen på en gravemaskine i forbindelse med, at vi har ordnet rabatter. Nu er vi gået over til at tage kanterne med ukrudtsbørsten, og vi vil i det hele taget bekæmpe ukrudt mange steder med ukrudtsbørste frem for brænder.

- Vi har også fået en ekstraopgave med fortove ved private grunde, som ikke har udgang til den pågældende vej. Hidtil har det være lodsejernes ansvar at rydde sne og renholde, men efter en dom er det nu kommunens opgave, og for os løber det op i 75 km ekstra fortov, fortæller han.​


Flere timer end ventet

Sønderborg Kommune Vej & Park har valgt at hæve renholdelsesniveauet som en intern prioritering. 

- Der er altså ikke tilført ekstra midler, men der er forventninger til os om, at byen ser ordentlig ud. Når der blandet andet bygges nye hoteller for store summer og i øvrigt kommer mange turister, så er vi også nødt til at sikre, at vi har et højt niveau på gader og veje, siger Aksel B. Nielsen.

Sønderborg Kommune købte sin første City Ranger 3500 i 2012. Når den på kun tre år har kørt 3.400 timer hænger det blandt andet sammen med, at den har løst flere opgaver end ventet.

- Vi har haft et par grønne vintre, og selv om den var tiltænkt opgaver i vintertjenesten, så har grønne vintre faktisk betyder flere driftstimer, fordi vi kører rigtig meget med ukrudtsbørste i de grønne vintre, siger formand i Vej & Park, Erik Erbs.

- Fejearbejdet på cykelstier og fortove i Sønderborg Kommune er ikke i udbud. Det er egen drift, og vi forventer, at den ene maskine kommer til at køre ca. 1.200 timer årligt, mens den anden nok vil køre ca. 700 timer. 

 

 
- Den første maskine har vi været fuldt ud tilfreds med, og noget af det, som den har kørt ekstra er som ren sugemaskine på græsarealer til restaffald efter store arrangementer, hvor græsset efterfølgende skal bruges til boldspil. Vi har oplevet, at den har en rigtig god sugeevne også til de formål.

- Den har i nogle år også kørt mange timer med vinterarbejde, og der har den også levet op til forventningerne. Vi fik ombygget sugeslangen, så den er fast monteret oven på maskinen og automatisk trækkes ind, når den har været i brug. Det har vi haft rigtigt gode erfaringer med, og det var et krav til de nye maskiner, at det blev gentaget. Til gengæld har vi fravalgt højtryksrenser, simpelthen fordi de ikke er blevet brugt ret meget, fortæller Erik Erbs.
 ​​​

Godt tilfreds med service
Ronnie Ivers fra Vej & Parks værksted fortæller, at den leverede service fra forhandler Hans Holm og fra Nilfisk Outdoor er en medvirkende årsag til, at Sønderborg Kommune har valgt feje-/sugemaskiner fra Nilfisk igen.

- Vi har fået en rigtig god service både fra forhandler og fra fabrik. Vi oplevede, at der stod en montør fra forhandleren her frem til kl. 16 den 24. december, fordi der var et problem, der skulle løses.
Sønderborg Kommune går om kort tid i gang med et eksperiment for at undersøge, om feje-/sugemaskinerne kan anvendes til yderligere et formål – nemlig at tømme sandfang og suge brønde rene.

- Vi har mange brønde på steder, hvor vi ikke kan komme til med de store sugebiler. Sugekraften på Nilfisk City Ranger 3500 er rigeligt stor til formålet, men vi har en udfordring med sugeslangen, som vi skal have løst. Den skal være kraftigere, og vi ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre rent teknisk, siger Erik Erbs.
Ud over feje- og sugeopgaver for Sønderborg Kommune Vej & Park håber Aksel B. Nielsen og Erik Erbs på såkaldt internt salg af maskintimer med feje-/sugemaskiner til for eksempel skoler og institutioner, som selv vedligeholder deres udearealer.

- Det er meget effektive maskiner til den type arealer, som de typisk har på institutioner, så vi kan lave en rigtig god kvadratmeterpris, siger Aksel B. Nielsen.
Maskinfører Jan Jeppesen har kørt med den hidtidige City Ranger, og han er glad for skiftet til de nye modeller.

 

 
- Det er en fantastisk maskine at arbejde i. Jeg har en rigtig god arbejdsplads med et godt sæde og et rigtig godt overblik. Nu er betjeningspanelet ændret, så det er en touchskærm frem for et panel med knapper, men grundlæggende er maskinen jo den samme, siger Jan Jeppesen og demonstrerer, hvor let han kommer omkring bænke og blomsterkummer på det lille torv overfor Sønderborg Slot.​
​​

Læs mere om City Ranger 3500

Læs mere

Kontakt os og hør nærmere