Lægemiddelproduktion kræver effektive løsninger, der kan garantere en høj hygiejnestandard, produktkvalitet i topklasse og sikre arbejdsforhold for operatørerne.

Kontakt os og hør om de Nilfisk maskiner, vi anbefaler til medicinalindustrien.

 

 

​Almindelig rengøring

 

 

Fordele og udbytte

 • Produktkvalitet i topklasse
 • Hygiejne i top
 • Ingen krydskontaminering
 • Et renere og sundere arbejdsmiljø
 • Øget produktivitet

Rengøring af renrum

De vigtigste elementer i et renrum er højeffektive (HEPA) og ultrahøjeffektive (ULPA) filtre, afhængigt af hvilke kontaminerende stoffer der skal opsamles.
Nilfisk tilbyder maskiner, der er velegnede til selv de mest krævende ISO 4-renrum.

 

 

Opsamling af affald fra maskinerne

Nilfisk industristøvsugere er både kraftige og støjsvage og overholder GMP-krav. Vores maskiner har et glat design uden kanter og lommer, der kan samle støv.

Nilfisk industristøvsugere er af topkvalitet og fjerner støv fra omgivelserne og udstyret, så kontaminering af emnerne undgås.

De opsamler desuden løbende støv og affald, hvilket øger produktiviteten og sparer tid. Nilfisk maskiner hjælper med at passe på dine medarbejderes helbred, og den totale filtreringsikrerden totale filtrering sikrer et støvfrit arbejdsmiljø med sund og ren luft.


 

 

Rengøring af gulvet i dybden

I små og mellemstore laboratorier og i hele produktionsområdet er det afgørende at sikre højst mulig hygiejne på kortest mulig tid. Nilfisk serie af walk-behind gulvvaskere giver både komfort og produktivitet i et kompakt og brugervenligt design.

Gulvene rengøres i dybden og tørres i samme arbejdsgang, selv på små og trange steder. Med Nilfisk Ecoflex-system kan du midlertidigt maksimere børstetryk, vand og rengøringsmiddel for ekstra grundig rengøring.

Vi mener, det er den bedste løsning til produktionsanlæg i medicinalindustrien.


 

 

Transport af pulver, granulat, tabletter og tomme kapsler

​ 


Transport af støvblandingen

Nilfisk pneumatiske transportører er konstrueret til transport af tørre råmaterialer som pulver og/eller granulat til fødning af forarbejdningsmaskiner og -anlæg som f.eks. reaktorer, blandere og blisterpakkere. Nilfisk tilbyder skræddersyede løsninger, der altid er certificerede.


Skubning af kapsler

Der anvendes ofte et skubbeanlæg til at flytte og transportere tomme kapsler af forskellig størrelse til fyldemaskinen uden at ændre på kapslernes kvalitet. Maskinerne transporterer materialet til det ønskede sted i de valgte mængder og inden for den ønskede tid. Transporten af emnerne foregår under meget hygiejniske forhold, der både tager hensyn til miljøet og operatørens sundhed.

Fordele og udbytte

 • Støvspredning og produktkontaminering undgås. Det transporterede materiale holdes isoleret, lige fra opsamlingspunktet til afleveringspunktet.

 • Lægemiddelblandingerne transporteres uden at ændre på kvaliteten,Og det procentvise indhold af de enkelte komponenter bevares (dette er valideret i en undersøgelse foretaget i samarbejde med universitetet i Parma).

 • Det undgås, at de tomme kapsler åbner sig under transporten.

 • Øget produktivitet og automatisering.

Støvbekæmpelse

Opsamling af aktive forbindelser i medicinalindustrien kræver særlige apparater og funktioner for at undgå, at operatøren kommer i kontakt med dem. Til dette formål har Nilfisk udviklet en særlig filterenhed til indeslutning af sundhedsfarlige materialer (op til OEB5). Den fås i flere udgaver fra en standardudgave til en fuldstændigt skræddersyet version.​


 

 

Fordele og udbytte

Garanti for sikkerhed

 • Indeslutningsniveau på op tilOEB5.
 • Absolut HEPA14-filtering.
 • Sikkert filterskift og bortskaffelse af det opsamlede materiale.
 • Kan rengøres på stedet for at deaktivere støvet inde i enheden
 • Validering af enheden før installation.
 • Velegnet til brandbart støv.

Overholder GMP-krav

 • Apparatet er nemt at rengøre og sterilisere. Validering af vaske- og rengøringsprocedurerne før installation.
 • Filterenheden kan demonteres fra vakuumsystemet efter brug for at undgå krydskontaminering.

Produktivitet

 • Uafbrudt drift 24/7.
 • Beholdermed stor kapacitet.
 • Enheder registrerer filtrenes status og maskinens driftsparametre.
 • Brugervenlig
 • Filtre og forbrugsdele skiftes nemt.
 • Risikoen for menneskelige fejl reduceres til et minimum.
Sikker udskiftning af absolut filter


HEPA-filteret kan let og sikkert fjernes ved hjælp af BIBO-systemet (BagIn BagOut). Operatøren kommer ikke i kontakt med det kontaminerede partikelfilter ved poseskift og er således beskyttet mod de kontaminerende stoffer, der er opsamlet i filterenheden. Den forseglede pose med filteret kan derefter fjernes og bortskaffes.

Sikker bortskaffelse af materialer


Beholderen tømmes ved at åbne drosselventilen. Materialet opsamles i en plastpose, der kan forsegles, fjernes og skiftes sikkert af operatøren uden nogen kontakt med partikler.


 


 

Rengøring på stedet (clean-in-place) og gennemskylning på stedet (wash-in-place)


Cyklonen og filterenheden kan vaskes indvendigt – både ved at fylde den helt med vand og ved at bruge spraykugler – så støv på fladerne løsnes. Udblæsningsluften filtreres med HEPA-filtre, mens rengøringsvæsken kan bortskaffes sikkert. Begge processer kan valideres med fluorescein-tests før installation.


Fast og kontinuerligt sug på forarbejdningsmaskiner 


Fordele og udbytte

 • Produktkvalitet i topklasse
 • Sikkerhed i topklasse
 • Automatisering i topklasse
 • Luftkvalitetskontrol i topklasse


Fast støvsugning er en integreret del af produktionsprocessen i en medicinalvirksomhed.

De automatiske maskiner kræver konstant støvsugning for at undgå, at støvrester kontaminerer lægemidlerne eller blive frigivet til omgivelserne.

Fordi filteret er et meget vigtigt element i en fast støvsugerløsning, er Nilfisk støvsugere forsynet med HEPA- og/eller ULPA-godkendte filtre.

Industristøvsugere er uundværlige i lægemiddelproduktionen. De bidrager til at sikre kvalitet og opretholde sikkerheden.


 

 

 

​​​​​​