Rengøringsopgaverne i forbindelse med produktion af transportmidler er meget forskellige.

I produktionsmiljøerne kræves der primært rengøring og vedligeholdelse af CNC-maskinerne (se afsnittet om metalbearbejning). I montageafdelingerne er der behov for konstant at holde gulvet rent af hensyn til operatørernes sikkerhed. I forbindelse med vedligeholdelse af transportmidler, fra biler til skibe, er rengøring den vigtigste opgave.

Nilfisk er din partner i hver eneste fase af rengøringen i produktionen af transportmidler.​

 

 

​Anvendelsesområder i produktions- og montagebranchen

 

 

Fordele og udbytte

  • Et sikkert arbejdsmiljø
  • Besparelse i omkostningerne
  • Tidsbesparelse
  • Et sundt arbejdsmiljø

Opsamling af grafit eller kunstharpikspulver


Nilfisk har specialløsninger til anlæg, der producerer ildfaste materialer, især støbte emner, der indeholder grafit. Industristøvsugere opsamler løbende de store mængder pulver og spildmateriale, der produceres i fræsemaskinerne.
 
Ved brug af Nilfisk industristøvsugere sikres en høj produktkvalitet, da produkterne ikke bliver forurenet med produktionsaffald. Rengøring med Nilfisk sikrer desuden perfekt vedligeholdelse af fræserne og et sundt, støvfrit arbejdsmiljø.

 

 

 

 

Opsamling af pulver fra plastik, magnesium, aluminium, lithium og natrium


Brandbare materialer som plastik, magnesium, lithium og natrium udgør en fare i og med, at de kan brænde eller eksplodere, hvis de antændes.
 
Nilfisk industristøvsugerløsninger omfatter både elektriske og trykluftdrevne støvsugere, der er ATEX-godkendte, så de kan anvendes i nærheden af disse materialer uden risiko for gnister. Støvsugerne er godkendt til brug i ATEX-zone 1, 2, 21 og 22.

Rengøring af gulve i produktionen af transportmidler


I bilindustrien kræver gulvene konstant rengøring. Olie og fortyndervæsker på gulvet skal fjernes, før de forårsager ulykker, og støvende snavs kan brede sig med ventilationsanlægget og gøre arbejdsmiljøet farligt. 

Nilfisk gulvvaskere er populære, fordi de hurtigt og effektivt kan gøre miljøet sikrere og renere.

 

 

 

Opsamling af støv under laserskæring


Produktion med laserskæring genererer fint støv, der minder om dampe og er farligt for medarbejderne. På små og mellemstore lasermaskiner er Nilfisk White Line-serie ideel til konstant drift. Dens beskedne pladskrav gør det nemt at integrere den i maskinen. 
 
Støvsugerne kan forsynes med et ekstra, aktivt
 nedstrøms kulfilter for at fjerne de lugte, der kan opstå under laserskæringen. Der kan også anvendes centrale afstøvningsanlæg på større laserskærere.

Vedligeholdelse af fly og skibe ​

Opsugning af malerstøv


Som et led i den almindelige og ekstraordinære vedligeholdelse af fly og skibe skal malingen fjernes fra fartøjets sider. For at sikre maksimal driftseffektivitet og god vedligeholdelse skal malingstøv opsamles ved kilden af to primære årsager:

  • Malingstøvet er giftigt og kan være sundhedsskadeligt for operatøren.
  • Store mængder malingstøv kan nemt forårsage driftsforstyrrelser i andre navigationssystemer.

Derfor anvendes Nilfisk ATEX-godkendte støvsugere af større flyproducenter og skibsværfter rundt om i verden.

 

 
​​​​