​Sandopsamling og rengøring af ovne


Sandopsamling


Glas fremstilles af et siliciumholdigt råmateriale (kvartssand). Det er et meget støvende materiale, og ved klargøring og brug af det i produktionen produceres der en stor mængde affaldssand.

Dette affaldsmateriale kan opsamles og genbruges i produktionen med Nilfisk High Power-støvsugere.


 

 

 

 

Sandopsamling fra gulvet


Hold arbejdsmiljøet rent og støvfrit med en Nilfisk-fejemaskine, og gør opsamlingen af sand mere effektiv.

Sandopsamling forbedrer med det samme miljøkvaliteten og sikkerheden.

Nilfisk fejemaskiner er ideelle til steder med trange plasforhold. Nilfisk støvfri fejesystem er ideelt til indendørs brug samt til udendørs arealer som lagerbygninger.


Rengøring af ovne


I produktionen af glas opvarmes en blanding af sand til over 1000 grader Celsius.

Dette sker i en specialovn. På grund af det støvende råmateriale samles der aske og støv oven på ovnen. Dette lag virker isolerende og forhindrer afkøling af ovnen.

En utilstrækkelig afkøling resulterer i lavere effektivitet og et højere energi forbrug, og samtidig udgør flyvestøvet en sundhedsfare for operatørerne. Støvet kan også forurene slutprodukterne (flasker eller emballage glas).


 

 

​​