Eksplosive atmosfærer indeholdende antændelige luftarter, damp, forstøvede partikler eller brændbart støv er almindeligt forekommende ved fremstilling af kemikalier. Hvis stofferne blandes med luften i tilstrækkelige koncentrationer, kan en antændingskilde forårsage en eksplosion. ATEX-certificerede industristøvsugere fra Nilfisk anvendes i vid udstrækning i virksomheder, der arbejder med eksplosionsfarlige atmosfærer.
De er et vigtigt element i overholdelsen af reglerne i det europæiske rammedirektiv om arbejdsmiljø 89/391 (1989) og til reduktion af eksplosionsfaren.

Fordele og udbytte

  • Garanti for sikkerhed
  • Meget høj effektivitet

Opsamling af eksplosionsfarligt støv

ATEX-certificerede maskiner til eksplosivt støv
Nilfisk tilbyder et bredt sortiment af ATEX-certificerede industristøvsugere, high power-støvsugere, pneumatiske transportører og
centralstøvsugersystemer, der overholder de strengeste sikkerhedsstandarder.
Ved forekomst af dampe opfanger de ATEX-certificerede støvsugere fra Nilfisk det farlige støv og udleder dampene. (Brugeren skal fastlægge, om der krævers montering af udledningsrør til at føre dampene fra udstødningen væk fra arbejdsmiljøet.)
 
​​​
​​​