​ ​​

Fordele og udbytte

  • Produktkvaliteten sikres
  • Virksomheden bliver renere
  • Øget effektivitet
  • Tidsbesparende rengøring
  • Øget sikkerhed

​Løbende opsamling under produktionscyklussen

Løbende opsamling af savsmuld fra save og slibemaskiner


Nilfisk industristøvsugere kan integreres i save og slibemaskiner, så savsmuld og træspåner opsamles løbende. På den måde samles der ikke store mængder affald ved saven, og der kan hurtigere gøres rent i slutningen af arbejdscyklussen. Samtidig er det meget vigtigt at have løbende sug på slibemaskinen, så træemnerne er helt rene og klar til at blive malet, samt sikre rent arbejdsmiljø.

De ATEX-eksplosionssikre industristøvsugere øger sikkerheden i potentielt eksplosive områder. 


Rengøring af produktionsområderne


Affald, træspåner og pulver fejes effektivt væk med en Nilfisk-fejemaskine. Fra kompakte walk-behind fejemaskiner til store, kraftige ride-on modeller, der kan feje op til 16.000 m² i timen. En betydelig tidsbesparelse!​

​​​