​​​​​​

Effektiv transport af støv og granulat


Nilfisk pneumatiske transportører transporterer pulver eller granulat fra sække, big bags eller andre beholdere til det ønskede sted i de valgte mængder og inden for den ønskede tid. Transporten af råvarerne foregår under hygiejniske forhold og er således med til både at skåne miljøet og sikre operatørens sundhed.


 

 


 

 

Fordele og udbytte​

  • Transport af tomme kapsler af forskellig størrelse sker, uden at de kontamineres, og uden at de åbner sig under transporten.
  • Støvspredning og produktkontaminering undgås. Det transporterede materiale holdes isoleret, lige fra opsamlingspunktet til afleveringspunktet.
  • Det forblandede materiale transporteres, uden der ændres på produktkvaliteten, og det procentvise indhold af de enkelte komponenter bevares.​
  • Øget automatisering og produktivitet.