Industrisugere til farligt støv

Sæt fokus på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet med den optimale industrisugerløsning til opsamling af farligt støv.
Støv: sundhedsskadeligt​

EU's maskindirektiv 2006/42/EF fastlægger sikkerhedsniveauer for industrisugere til anvendelse i ikke-ATEX-klassificerede zoner. Navnlig EU-standarden EN 60335-2-69 fastlægger “Særlige Særlige krav til våd- og tørstøvsugere, inklusive motordrevne børster til industriel og kommerciel brug”. Ud over krav til konstruktion og funktion omfatter standarden Bilag AA om støvsugere til farligt støv. EN 60335-2-69 giver følgende definition af farligt støv: “ikke-radioaktivt støv, der udgør sundhedsfare ved indånding, indtagelse eller kontakt medhuden (se også direktiverne 79/831/EØF og 67/548/EØF). Mikroorganismer betragtes som sunhedsskadeligt støv. Asbest klassificeres ligeledes som sundhedsskadeligt støv."
Nilfisk industrisugere opfylder ovennævnte krav med en høj sikkerhedsstandard, der skåner både operatør og omgivelser. Navnlig forebygger luftfiltrering og støvopsamlings- og bortskaffelsessystemer alle typer forurening.


Filtrering

Bilag AA nævnt i forrige afsnit inddeler støvsugere til farligt støv i tre brugsklasser:

  • Klasse L - støv af lav risiko - støvsugerfilteret opfanger over 99% af støvet ned til en kornstørrelse på under 2 mikron
  • Klasse M - støv af middel risiko - støvsugerfilteret opfanger over 99,9% af støvet ned til en kornstørrelse på under 2 mikron
  • Klasse H - støv af høj risiko - støvsugerfilteret opfanger over 99,995% af støvet ned til en kornstørrelse på under 1 mikron (herunder karcinogent støv og støv forurenet med karcinogener og/eller patogener)

Filtreringsegenskaberne garanteres ved test udført på maskinen samt test af hver af de installerede filtertyper. Effektivitetscertifikat for filteret udstedes for alle maskiner i klasse H.

Nilfisk tester industrisugerne i internationale laboratorier (IMQ, TUV, SLG) for at sikre, at de opfylder overnnævnte krav. Ud over de indledende test udført på produktet, udfører testinstitutterne også periodiske test hos Nilfisk for at sikre, at funktionen bevares over tid.


 

 

Separation

Nilfisk leverer specifikke systemer til opsamling af særlige materialetyper, herunder også til brug under særlige betingelser såsom opsamling af væsker, arbejde ved høje temperaturer, med fibermaterialer osv., farligt støv og sundhedsskadelige materialer eller ATEX-klassificerede materialer. Ekstraudstyret garanterer operatørens sikkerhed under opsamling og bortskaffelse.

DOWNLOAD VORES BROCHURE MED EN KOMPLET OVERSIGT OVER NILFISK SEPARATORER​


Bortskaffelse og opbevaring

Arbejde med farligt støv og materialer kræver særlig styring af både opsamling og bortskaffelse. Derfor kan alle støvsugere fra Nilfisk i overensstemmelse med ovennævnte EN-standard udstyres med særlige beholdere eller poser, der letter bortskaffelse af de opsamlede materialer, f.eks. safe bags eller Bag-in Bag-Out systemer. Støvsugere i klasse H leveres derudover altid med et sådant system i overensstemmelse med EN60335-2-69 standarden.


​​


 

 

Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden.

Ud over at fremstille industristøvsugere, der er designet til at øge sikkerheden og forebygge eksplosions- og forureningsfare, tilbyder Nilfisk også et bredt udvalg af støvopsamlingsløsninger . Vores HEPA og ULPA filtre til både suge- og blæsemaskiner​ opfanger selv de mindste partikler, patronfiltrene opfanger meget fint støv, luftdiffuserne sikrer et støvfrit miljø, Bag-In Bag-Out filtersystemerne er særligt designet til farlige stoffer, og aflæsningssystemerne sikrer, at operatøren ikke kommer i kontakt med de opsamlede materialer.
​​
​​​