Det giftige PCB kræver specielt udstyr

  
PCB kræver specielt udstyr 
I Danmark findes mere end 33.000 km fuger med giftig PCB. Man mener, at mellem 100.000 - 400.000 tons byggematerialer fra 50´erne, 60´erne og 70´erne er forurenet med PCB. I praksis betyder det, at man dårligt kan arbejde med ældre bygninger uden en betydelig risiko for at støde på PCB.
 
PCB er kræftfremkaldende og yderst sundhedsskadeligt. Det regnes blandt de 10 farligste miljøgifte i verden, og det kan fremkalde stor skade, hvis det ikke håndteres på den rigtige måde. PCB kan virke kræftfremkaldende, svække immunforsvaret, give udviklingsforstyrrelser hos børn, nedsætte forplantningsevnen og forstyrre hormonbalancen. Et rigtigt modbydeligt stof, hvis det håndteres forkert. 

   
Nilfisk har løsningen

En PCB støvsuger er et vigtigt redskab i forbindelse med PCB-sanering, og der stilles store krav til maskinen. Nilfisk T40W PCB er en mobil 3-faset industriel støvsuger til opsugning af våde og tørre materialer. 

Sidekanalsblæseren sikrer, at arbejdstemperaturen holdes på et meget lavt niveau sammenlignet med traditionelle støvsugere. Dette er vigtigt i forhold til opsugning af PCB. Udblæsningsluften føres igennem et aktivt kulfilter, hvor støv og gas filtreres fra.

På afkastet kan monteres slange til miljøboks. Nilfisk T40W PCB har HEPA H14 filter. Nilfisk T40W PCB opfylder alle myndighedskrav, og bruges maskinen korrekt, er den 100% sikker at anvende.   

 

 

 

 

Opsamling af PCB støv og dampe

Det farlige PCB støv og de farlige dampe skal opsamles, så det ikke spredes til omgivelserne. Nilfisk T40W PCB har et lufttæt Longopac® posesystem, så der ikke frigøres støv igen senere. Det er et krav fra myndighederne, at materialet bliver opsamlet i lukket pose for derefter at blive transporteret i lukket beholder til deponering.

Nilfisk T40W PCB

  • Aktivt kulfilter for optimal afgasning af det PCB materiale som suges op
  • Stort filter til opsamling af fint støv (M- klasse)
  • HEPA H14 filter for et sundere arbejdsmiljø
  • Store hjul, 2 drejehjul med bremser samt et ergonomisk håndtag til at flytte maskinen
  • Longopac® posesystem til at opsamle materialet i ”endeløse” poser
  • Manuel filterryster og manometer til at kontrollere filterets effektivitet
  • Stærk sidekanalsblæser, der ikke kræver vedligeholdelse
  • Sidekanalsblæser = lav udblæsningstemperatur og lavere afgasning af PCB materialet
  • Stort program i udstyr og tilbehør​​​
​​​​​
Specielt udstyr til det giftige PCB - T40W PCB brochure
Hvis du vil vide mere...