Strategi

I 2015 lancerede Nilfisk "Accelerate", en ny vækststrategi for perioden 2015-2018. Accelerate har fokus på at opnå en øget markedsandel og omfatter en række vækstfremmende tiltag.


Den nye strategi er baseret på grundlaget i strategien for 2010-2015 og målet om at blive "kundernes foretrukne valg". Med den tidligere strategi formåede Nilfisk at øge kundetilfredshedniveauet og at styrke markedsdækningen ved at lancere en række initiativer til at øge salgs- og servicekapaciteten og opbygge tættere relationer til kunderne.

Vækst, der sigter mod en førende markedsposition

Gennem Accelerate stræber vi mod at opnå en større markedsandel ved at udnytte muligheder i markedet, ved at investere i virksomhedens vækst og ved at tydeliggøre, hvad vi kan tilbyde kunderne. Kort sagt er det vores mål at skabe vækst i virksomheden, så vi kan blive førende på markedet.

 
Det overordnede mål om at blive global markedsleder omfatter initiativer til at styrke vores virksomheds førende position i den høje ende af markedet for professionelt rengøringsudstyr. Dette vil blive understøttet af en øget fokus på mellemmarkedet for mere grundlæggende rengøringsprodukter.
 
Vi bestræber os på at styrke vores virksomheds tilstedeværelse og position på vækstmarkeder ved fortsat at investere i salgs- og markedsføringsaktiviteter på disse markeder. Nilfisk sigter også mod at spille en aktiv rolle i den globale konsolidering af branchen for rengøringsudstyr og søger fortsat relevante muligheder for fusioner og opkøb.
 
Strategiske nøglefaktorer for fortsat vækst

Disse vækstinitiativer understøttes af fire strategiske nøglefaktorer, der udstikker kursen for prioriteterne i den kommende strategiperiode:
 
1. Styrkelse af vores front-end
2. Udvikling af konkurrencedygtige produkter
3. Opbygning af stærke brands
4. Optimering af forsyningskæden
 
Hvis disse nøglefaktorer skal opfyldes, kræver det en smidig og sund organisation.
​​

 

 

Styrkelse af vores front-end

Som led i den fortsatte fokus på at imødekomme vores kunders behov og krav vil vi foretage yderligere investeringer i vores front-end, herunder salgs- og serviceressourcer og understøttende systemer.


 

 

Udvikling af konkurrencedygtige produkter

Vi vil fortsat arbejde på at udvikle vores stærke, innovative portefølje for at blive endnu mere tilgængelige og nemmere at forstå for vores kunder, men vil samtidig også fortsat have opmærksomhed på kundernes samlede ejeromkostninger.


 

 

Opbygning af stærke brands

Vi har taget, og vil tage, flere forskellige skridt til at forene vores virksomheds brand med vores globale produktnavn for dermed at skabe et fælles, stærkt globalt brand for Nilfisk. Dermed vil Nilfisk kunne tilbyde en bred portefølje af rengøringsløsninger, der omfatter kommercielle løsninger til såvel professionelle som forbrugere.


 

 

Optimering af forsyningskæden

Vi vil fortsat arbejde på at forbedre leveringssikkerheden for kunderne gennem vores Supply Chain Transformation program, som vi lancerede i 2013. Samtidig vil vi betydeligt reducere både de gennemsnitlige logistikomkostninger pr. produktenhed og arbejdskapitalen.


 

 

Smidig og sund organisation

Øget vækst forudsætter et stærkt og sikkert grundlag bestående af en stærkt engageret arbejdsstyrke, der er fokuseret på præstationer. I Nilfisk vil vi fortsat arbejde for at forbedre og udvikle vores medarbejderes færdigheder og støtte vores ledere i deres funktioner.