Skladování a logistika – trendy v oblasti úklidu skladů | Nilfisk

Udržujte volnou cestu pro bezpečné podnikání

ČLÁNEK NA TÉMA TRENDY

Zajímá vás analýza čištění?
Během bezplatné návštěvy místa úklidu k vám přijde kvalitně vyškolený odborník Nilfisk, aby porozuměl vašim úkolům při čištění, a poté předloží odbornou analýzu pro optimální řešení úklidu.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Spinner

Začátek nové éry

Před příchodem pandemie COVID-19 pomohl úklid ve skladech zabránit nehodám, splnit kontrolní normy a udržet provoz v pohybu. Ale s nástupem pandemie se význam čistoty stal mnohem výraznějším – a podle toho se změnily i trendy v oblasti čištění.

Vzhledem k rostoucí poptávce na e-shopu by mohlo v rušných provozovnách snadno dojít k ohrožení bezpečnosti, a možná i k větším problémům. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí existují důkazy, že virové částice SARS-CoV-2 mohou být přenášeny vzduchem a usazovat se na jiné povrchy 1.

Takže cíl byl okamžitě zřejmý: nastolit dosud bezprecedentní hygienické normy na ochranu zaměstnanců (a osob, s nimiž přijdou do styku) před rizikem infekce.

V dnešní době hraje v jakékoliv firmě důležitou každodenní roli standardní program čištění. Například jak vyplývá z článku vlády Spojeného království „Bezpečná práce během pandemie COVID-19 v továrnách, závodech a skladech", termíny „důkladnější čištění" a „ častější čištění" a „postupy čištění" jsou často uváděnými termíny v každé důležité části doporučení uvedených v tomto článku. Dokument s pokyny Organizace spojených národů „Doporučení a preventivní opatření v reakci na pandemii COVID-19“ obsahuje několik stránek, které se zabývají významem zdokonalených, proaktivních čisticích procesů.

V oblasti úklidu skladů vynikají zejména dva trendy — nové zaměření na péči o podlahu a návrat k základům likvidace prachu. Tyto dvě oblasti představují ohromnou příležitost ke zlepšení pohody a bezpečnosti pracovníků v celém podniku a také ke zlepšení celkové efektivity a ziskovosti firmy.

„Když nastala pandemie COVID-19, zavedli jsme během 60 dnů více než 150 zásadních procesních změn, a to v globálním měřítku, které pomohly zajistit bezpečí a zdraví našich týmů při práci.“

– Amazon 2

Trend č. 1: Zaostřeno na péči o podlahu


Péče o podlahu hraje klíčovou roli v ochraně pracovníků. Viry a další patogeny přežívají v částicích, které se usazují na podlahách, a během pracovního dne dojde ke snadné kontaminaci obuvi.
Zvýšení připravenosti pracovních sil na směnách v péči o podlahy je určitě nepostradatelný krok. Vzhledem k rostoucím mzdovým nákladům a zmenšujícímu se trhu práce však musí být pracovníci údržby mnohem vynalézavější v otázce, jak čistit více za méně peněz. Dnes je kladen velký důraz na způsob, jak prodloužit intervaly čištění podlah a zavést technologií pro efektivnější a rychlejší čištění.

Trend č. 2: Nakládání s prachem

Dalším důležitým problémem je odstraňování prachu, který se rychle hromadí na výrobcích a v regálech – a který může být kontaminován. Kromě rizika přítomnosti prachu samotného nelze povrch řádně dezinfikovat, pokud je zakrytý prachem. Průmyslové vysavače nejsou nové vynálezy, ale v době před pandemií byl prach často považován za menší riziko. V dnešní době hraje vysávání významnou roli při snižování přítomnosti virů zachycením a zadržováním prachu a také dalších částic, na kterých může virus přilnout. 

Vysáváním se nebezpečný prach nebo virové částice zcela neodstraní, ale je mnohem obtížnější, aby se mikroskopické částice dostaly do ovzduší a byly vdechnuty nebo přeneseny na povrchy, kterých se dotýkáte.

Řešení je jednoduché: podpořte čisticí program častým vysáváním od podlahy až po strop a sanitací všech kontaktních oblastí. Zaměstnanci ocení čistší podmínky, lepší kvalitu ovzduší a to, že jejich zaměstnavatel věnuje větší pozornost detailům, které mají význam.


Důležitá hlediska při výběru zařízení:

  • silný sací výkon,
  • certifikované filtrační systémy HEPA nebo ULPA,
  • sběr prachu do bezpečnostního vaku chrání obsluhu při jeho vyprazdňování.

Změny v provozu čištění

Graphic 54%

vysoká kvalita/důkladné čištění

Graphic 53%

intenzivnější/častější kontrola čištění

Graphic 45%

zvýšení celkové doby strávené čištěním

Zdroj: Studie společnosti Nilfisk z roku 2021 týkající se dezinfekce - Studie vychází z on-line průzkumu s celkem 609 panelovými respondenty zastupujícími různá odvětví. Základem výše zmíněného vzorku populace bylo 93 respondentů z odvětví skladování a logistiky. Všichni účastníci byli prověřeni na minimální „sdílený vliv“ na rozhodování při nákupu čisticího stroje.

Úspora v době změn

Výzvy, které přináší nový standard, jsou rozsáhlé, takže péče o podlahu a likvidace prachu jsou jen součástí většího celku. Pochopení toho, co představuje vysoký standard čistoty a schopnost tento standardu udržet, se vyvíjí a přizpůsobuje v zájmu podnikání, ale ještě více v zájmu zaměstnanců a zákazníků. Toto období vývoje má své výzvy, příležitosti pro zlepšení úklidu však vždy vedou k možnosti zlepšení úspěchu.

Rezervujte si bezplatnou analýzu čištění

Více než 100 000 správců provozoven se spoléhá na naši pomoc při identifikaci
efektivnějších postupů čištění a výběru správného čisticího vybavení.

Nejnavštěvovanější stránky