Farmaceutická výroba vyžaduje účinná řešení, která jsou schopna zajistit vynikající hygienu, špičkovou kvalitu výrobků a bezpečné pracovní podmínky pro obsluhu.

Objevte zařízení Nilfisk, která doporučujeme pro farmaceutický průmysl.

 

 

​Celkové čištění

 

 

Užitek a výhody

 • Špičková kvalita výrobků
 • Naprostá hygiena
 • Nedochází ke křížové kontaminaci
 • Čistší a zdravější pracovní prostředí
 • Vyšší produktivita

Hygienické čisté prostory

Důležitým prvkem čistých prostorů jsou filtry s vysokou (HEPA) a s ultravysokou účinností (ULPA), v závislosti na povaze kontaminantů, které je třeba kontrolovat.
Nilfisk může poskytnout zařízení vhodná pro většinu nejnáročnějších čistých prostorů třídy ISO 4.

 

 

Vysávání odpadu ze zařízení

Výkonné a tiché průmyslové vysavače Nilfisk, ať už fixní, nebo mobilní, jsou ve shodě se zásadami GMP. Naše stroje mají hladký design, nemají žádné rohy nebo pevné přihrádky s cílem zabránit usazování prachu.

Průmyslové vysavače Nilfisk jsou špičkové kvality a odstraňují prach z prostředí a ze zařízení, čímž brání kontaminaci výrobku.

Také nepřetržitě sbírají prach a odpad, čímž zvyšují produktivitu a šetří čas. Stroje Nilfisk díky totální filtraci pomáhají chránit zdraví vašich zaměstnanců. Díky tomu je pracovní prostředí bezprašné a má čisté a zdravé ovzduší


 

 

Hloubkové čištění podlahy

V malých až středních laboratořích a kolem výrobních zařízení je klíčové zajistit maximální hygienu za minimální čas. Řada podlahových mycích strojů Nilfisk s chodící obsluhou nabízí komfort a produktivitu v kompaktním designu se snadným čištěním.

Hloubkové čištění a sušení podlah probíhá v jednom tahu, a to i v malých a stísněných prostorech. Systém Nilfisk Ecoflex vám umožní dočasně přidat vodu a čisticí prostředky pro agresivnější čištění.

Jsme přesvědčeni, že pro zařízení farmaceutické výroby je to nejlepší řešení.


 

 

Transportují prášek, granule, tablety a prázdné kapsle

​ 


Transportují směs prachu

Pneumatické dopravníky Nilfisk přemísťují suchý materiál, například prášky anebo granule, a tak zásobují výrobní zařízení a systémy, jako jsou reaktory, míchací zařízení, dávkovače, zásobníky a stroje na blistry. Společnost Nilfisk je vždy připravena poskytnout řešení šitá na míru – vždy s osvědčením.


Posun kapslí

Posunovací systém se často používá k posunu a přemístění prázdných kapslí různé velikosti do plnicího zařízení, čímž zůstane zachována jejich neporušenost. Stroje přemísťují materiál na určené místo ve zvoleném množství a v požadovaném čase. Přesun produktu probíhá v dokonalých hygienických podmínkách, které respektují ochranu prostředí i zdraví obsluhy.

Užitek a výhody

 • Zamezuje rozptýlení prachu a znečištění výrobku: Transportovaný materiál je od chvíle naložení až do vypuštění uchováván v izolovaném prostředí

 • Přesouvá farmaceutické směsi a zároveň zachovává jejich neporušenost, udržuje procentové objemy jednotlivých složek nedotčené (tato skutečnost byla ověřena studií provedenou ve spolupráci s Univerzitou v Parmě).

 • Zamezuje otevření prázdných kapslí během jejich přesunu.

 • Zvyšuje produktivitu a automatizaci​​

Zabezpečení prachu

Regenerace farmaceutických aktivních látek vyžaduje speciální zařízení a funkce, které před kontaktem s nimi chrání obsluhu. Pro tuto aplikaci společnost Nilfisk navrhla filtrační jednotku s vysokým zabezpečením (až po pásmo expozice OEB 5). Je k dispozici v několika verzích – od standardního provedení až po maximálně přizpůsobené potřebám zákazníka.​


 

 

Užitek a výhody

Celková bezpečnost

 • Úroveň zabezpečení až po pásmo expozice při práci OEB5.
 • Absolutní filtrace HEPA14.
 • Bezpečná výměna filtrů a likvidace shromážděného materiálu.
 • Metodou čištění wash-in-place se prach deaktivuje do jednotky.
 • Ověření jednotky před instalací.
 • Vhodné pro hořlavý prach.

Shoda s GMP

 • Snadné čištění a dezinfekce stroje. Ověření procesů mytí a čištění ještě před instalací.
 • Úplné odpojení filtrační jednotky od vakuové linky na konci procesu s cílem zabránit křížové kontaminaci.

Produktivita

 • Zařízení s nepřetržitým provozem.
 • Vysoce kapacitní kontejner.
 • Zařízení k detekování stavu filtrů a výkonu zařízení.
 • Snadné používání
 • Snadná výměna filtrů a spotřebních dílů.
 • Riziko omylu je redukováno na minimum.
Bezpečná výměna absolutních filtrů


HEPA filtr lze bezpečně vyjmout díky systému BagIn BagOut (BIBO). Při vyjímání filtru pracovník obsluhy nepřijde do styku s kontaminovaným filtrem částic, čímž je chráněn před kontaminanty, které zůstaly ve filtrační jednotce. Hermeticky uzavřený sáček s filtrem se vyjme a zlikviduje.

Bezpečná likvidace materiálu


Násypka se vyprázdní otevřením motýlové klapky. Materiál se sbírá do plastového sáčku, který operátor může snadno bezpečně uzavřít, vyjmout a vyměnit, aniž by přišel do kontaktu s částicemi.


 


 

Čištění a mytí přímo v místě


Cyklónovou jednotku a filtrační jednotku můžete mýt uvnitř – úplným zalitím vodou nebo pomocí stříkací hlavice – čímž se deaktivuje povrchový prach. Výstupní vzduch se filtruje přes HEPA filtry a čisticí kapalinu lze bezpečně vypustit. Procesy WIP a CIP lze před instalací ověřit pomocí fluoresceinové zkoušky.


Pevné a nepřetržité vysávání výrobních zařízení 


Užitek a výhody

 • Špičková kvalita výrobků
 • Absolutní bezpečnost
 • Nejvyšší stupeň automatizace
 • Maximální kontrola kvality vzduchu


Fixní vysávání je nedílnou součástí procesů výroby léčiv.

Automatická zařízení vyžadují konstantní vysávání, které má zabránit kontaminaci léčiv zbytkovým prachem nebo uvolňování prachu do okolního prostředí.

Vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem fixního vysávání je filtr, jsou vysavače Nilfisk vybaveny certifikovanými filtry HEPA anebo ULPA.

Průmyslové vysavače jsou ve farmaceutické výrobě nepostradatelnými pomocníky. Jsou zárukou kvality a zajišťují bezpečnost.


 

 

 

​​​​​