Úklid v odvětví výroby dopravních prostředků je značně různorodý.

V prostředí výroby je nutné zejména čištění a údržba CNC zařízení (viz část týkající se kovodělného průmyslu). V odděleních montáže je zase nezbytné udržovat čistou podlahu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost obsluhy. Čištění je hlavní činností při údržbě vozidel – od automobilů až po lodě.

V každé fázi čištění při výrobě dopravních prostředků je vaším partnerem společnost Nilfisk.​

 

 

​Výroba a montáž

 

 

Užitek a výhody

  • Bezpečné pracovní prostředí
  • Šetří náklady
  • Úspora času
  • Zdravé pracovní prostředí

Vysávání uhlíku nebo pryskyřičného prášku


Společnost Nilfisk má specializovaná řešení pro továrny vyrábějící žáruvzdorné materiály, zejména pak licí formy na bázi uhlíku. Průmyslové vysavače nepřetržitě odsávají velké množství prachu a odpadního materiálu, který vzniká ve frézách. Používání průmyslových vysavačů značky Nilfisk je zárukou vysoké kvality výrobků, protože nejsou znečištěny odpadem vznikajícím při výrobě. Čištění zařízeními Nilfisk zajistí rovněž dokonalou údržbu frézy a zdravé, bezprašné prostředí.

 

 

 

 

Vysávání prášku z plastů, hořčíku, hliníku, lithia a sodíku


Zápalné látky, jako jsou plasty, hořčík, hliník, lithium a sodík, představují riziko, protože při vznícení mohou hořet nebo explodovat. Společnost Nilfisk divize řešení průmyslových vysavačů nabízí elektrické i pneumatické vysavače, které mají osvědčení ATEX. Mohou být použity v přítomnosti uvedených materiálů, protože nezpůsobují vznik jisker. Tyto systémy lze použít v zónách 1, 2, 21 a 22 vymezených směrnicí ATEX.

Čištění podlah v odvětví výroby dopravních prostředků


Podlahy v prostorách výroby dopravních prostředků vyžadují neustálé čištění. Je nutné ihned odstraňovat oleje a ředidla, a to dříve, než způsobí nějaký úraz. Prašné nečistoty mohou být ventilačními systémy hnány z místa na místo, čímž se prostředí stává nebezpečným. Oblíbené jsou podlahové mycí stroje Nilfisk, protože rychle a účinně zajistí bezpečnější a čistší prostředí.

 

 

 

Sběr prachu při řezání laserem


Při řezání laserem vzniká jemný prach, který připomíná dým a pro pracovníky je nebezpečný. Na malých a středních laserových zařízeních nepřetržitě pracuje bílá řada značky Nilfisk. Díky malému půdorysu ji lze tyto stroje snadno integrovat do zařízení. Vysavače mohou být vybaveny volitelným aktivním následným uhlíkovým filtrem, který eliminuje všechny zápachy vznikající při této operaci. Centrální systémy pro odstraňování prachu je možné používat i na větších laserových řezačkách
.

Údržba letadel a lodí ​

Sání prachu z barev


Nezbytnou součástí běžné a nadstandardní údržby letadel a lodí je odstraňování barvy z jejich stěn. Má-li být zajištěna maximální účinnost této operace a kvalitní údržba, je nutné prach z barvy sbírat přímo u zdroje, a to ze dvou hlavních důvodů:

  • prach z barvy je toxický a pracovníkovi obsluhy by mohl způsobit újmu na zdraví
  • velké množství prachu z barev by mohlo snadno způsobit závady na navigačních systémech

Z tohoto důvodu většina výrobců letadel a lodí po celém světě používá vysavače Nilfisk s osvědčením ATEX.

 

 
​​​​