V provozních prostorách spalovny ohrožuje zdraví pracovníků polétavý prach. Zajištění bezprašného prostředí je možné použitím systémů centrálního vysávání a vysavačů s vysokým výkonem, které slouží ke sběru materiálu – a také použitím zametačů a podlahových mycích strojů. Díky tomu se zóna spalovny může stát bezpečnějším pracovištěm. Jsme připraveni na vaše dotazy.

 

 

 

Zužitkování popela z vnitřních pra
covních prostor 

 
Užitek a výhody

  • Zvyšuje bezpečnost a chrání zdraví
  • Snižuje dobu úklidu
  • Regeneruje tuny materiálu
  • Snižuje náklady
Systémy centrálního vysávání k regeneraci popela kdekoli v pracovní oblasti

Fixní čisticí systém sbírá materiál z mnoha vstupních otvorů současně. Účinně tak lze čistit rozsáhlé oblasti, například pracoviště spalovny. Vysávané materiály jsou shromažďovány do jednoho kontejneru, který je umístěn buď uvnitř závodu, nebo vně. Díky tomu mohou pracovníci snadněji zajistit jejich likvidaci nebo recyklaci.  
V případě spaloven doporučuje společnost Nilfisk používat dvě jednotky: pre-separátor, který disponuje různými možnostmi vyprazdňování a do nějž se ukládá většina materiálu, a sací jednotku, do níž se dostává pouze nejlehčí prach. Zásadní význam má nasávání odpadu a popela zejména v blízkosti pecí a zmírnění množství prachu: výhody správného čištění jsou zřejmé. Zlepšují kvalitu pracovního prostřední obsluhy a zvyšují produktivitu a úspory.

 

 

Sběr obrovského množství materiálu

Společnost Nilfisk je připravena zvládnout svůj úkol i v případě, že je regenerovaný materiál těžký nebo je ve velkém množství. Naše vysavače s velkým výkonem jsou schopny vysát jakýkoli druh materiálu, dokonce o velké specifické hmotnosti. Výkonné vysavače je možné použít i jako sací jednotku pro celé zařízení a umístit ji do provozních prostor.

Použití těchto výkonných vysavačů přináší okamžité výhody v podobě úspory času a peněz a zlepšení kvality prostředí.


​​

 

 
Zametání prachu

Na konci pracovního cyklu doporučujeme použít zametací stroj, který regeneruje nebezpečný prach usazený na podlaze. Tím se udržuje normální hladina prachu v ovzduší, prostředí je uklizenější a přispívá k větší produktivitě.

Pro dokončení úklidu doporučujeme také průmyslové podlahové mycí stroje, které z podlahy odstraní veškeré zbytky prachu.

Používat můžete i kombinovaná zařízení, s nimiž je možné zametat, umývat a sušit v jednom kroku.​

​​