V současné době jsou ve všech procesech s automatickou regulací při instalaci PVC hojně používány uzavřené smyčky; tyto procesy zahrnují kontrolní systémy pro snižování emisí. Společnost Nilfisk je přítomna ve výrobních procesech, které poskytují pneumatické dopravníky vybavené absolutními filtry. Nilfisk neznamená pouze „čištění“.

Užitek a výhody

  • Zdravější prostředí
  • Bezpečnější prostředí
  • Automatizované a bezpečné výrobní procesy

 

 


Přeprava granulátu

Přeprava granulátu do vstřikovacího zařízení

Společnost Nilfisk poskytuje pneumatické dopravníky pro vstřikovací fázi výroby.
Pneumatický dopravník je schopen přepravit plastový granulát z velkého pytle nebo sila do násypky, a pak do vstřikovacího lisu.
V případě, že výrobní proces vyžaduje dodávku granulátu, dojde ke spuštění systému. K jeho zastavení dojde při naplnění násypky.
 

 

Čištění vstřikovacího lisu

 
Důsledný sběr plastového odpadu a oleje ze vstřikovacího lisu během pracovních cyklů

Čištění vstřikovacího lisu lze provést jednoduše pomocí zařízení Nilfisk VHO200, ECO-OIL nebo S3. Olej je shromážďován v průběhu operace preventivní údržby do retenční nádrže, obvykle obsluhou stroje v průběhu pracovních cyklů. Podtlakový systém minimalizuje přerušení práce a zvýšení produktivity.

 

Čištění řezacích strojů


Sběr prachu a nečistot/odřezků z ploch řezacích strojů

Jednofázový podtlakový systém se 3 motory se používá pro rychlé a snadné čištění stroje po provedení řezací operace.
Při použití centralizovaného systému dochází ke kontinuálnímu sběru plastových a hliníkových hoblin do předběžného odlučovače s ručně ovládaným nebo
automatickým ventilem. Materiál pak může být snadno přemístěn do zařízení ke stlačování odpadu na pracovišti.
 

 

Čištění podlah ve výrobních prostorech

Sběr všech typů odpadu ve směsi s olejem.

Společnost Nilfisk doporučuje pro sběr zbytků smíšených s olejem zametací stroj se snadným pohybem. Navrhovaným modelem pro středně velké výrobní prostory je typ SR100S.
Tento model snadno shromáždí všechny druhy nečistot ze všech prostorů výrobního závodu
Kontinuální sběr prachu a nečistot udržuje provoz v chodu a eliminuje potřebu velkých generálních úklidů, které mohou často vést k zastavení výroby.
 
​​​​​​​