Užitek a výhody

  • Zdravější prostředí
  • Čistší prostředí
  • Zvýšení kvality výrobků

 

Opětovné získávání práškového nátěrového materiálu

 

Shromažďování práškového nátěrového material z lakovacích kabin

Sběr práškových nátěrových materiálů po každém úkonu v lakovně je nezbytný pro zachování bezpečného prostředí, a také při předcházení „znečištění“ produktů během dalšího nátěru.
Pro tuto aplikaci poskytuje Nilfisk jak elektrické, tak i průmyslové kompresní systémy, které jsou certifikovány směrnicí ATEX a jsou schopny pracovat v přítomnosti těchto materiálů bez nebezpečí vznícení. Tyto systémy lze použít v zónách 1, 2, 21 a 22 vymezených směrnicí ATEX.
 
 

 

Shromažďování práškových nátěrových hmot z podlahy

V průběhu nanášení nátěru stříkáním dochází k rozptylu vysokých koncentrací různých látek mimo rozprašovací trysku, například drobných kapiček známých jako aerosoly. Tyto kapky jsou nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, pokud nejsou z podlahy odstraněny. To znamená, že pravidelné čištění podlah je nutností. Společnost Nilfisk proto doporučuje použití svých zařízení z řady zametacích strojů jak s chodící, tak se sedící obsluhou. Tato zařízení poskytují úplné odstranění práškového nátěrového materiálu jak z vnitřního, tak i z venkovního prostředí.

​​​​​​