Vhodné do chemické výroby a prostředí s nebezpečím výbuchu, které obsahují hořlavé plyny, mlhy, výpary nebo s běžným výskytem hořlavého prachu. Dostatečná koncentrace těchto látek smíšených se vzduchem a zdrojem vznícení může způsobit výbuch. Průmyslové vysavače Nilfisk s osvědčením ATEX jsou vysoce ceněny společnostmi potýkajícími se tímto typem nebezpečí.
Mohou být důležitou součástí dodržování směrnice 89/391 EHS (1989) o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedle toho snižují riziko výbuchu.

Užitek a výhody

  • Celková bezpečnost
  • Maximální účinnost

Sběr výbušného prachu

Stroje s osvědčením ATEX pro výbušný prach
Společnost Nilfisk vyrábí širokou nabídku průmyslových vysavačů, vysokonapěťových vysavačů a pneumatických dopravníků a
centrální vysávácí systémy navržené tak, aby vyhovovaly nejpřísnějším bezpečnostním normám.
.V přítomnosti plynu vysavače Nilfisk s osvědčením ATEX pohlcují nebezpečný prach a plyn odvádějí. (Uživatel by měl zvážit, zda je vhodné instalovat potrubí pro odvod plynu ven do životního prostředí.)
 
​​​
​​​