​​​​​​

Efektivní transport prachu a granulí


Pneumatické dopravníky Nilfisk přesouvají prášek a granule z vaků, velkých pytlů či jiných zásobníků na určené místo ve zvoleném množství a v požadovaném čase. Přesun produktu probíhá v hygienických podmínkách, čímž je zajištěna ochrana prostředí i zdraví obsluhy.


 

 


 

 

Užitek a výhody​

  • Přesouvá prázdné kapsle různé velikosti, chrání jejich neporušenost a brání jejich otevření během transportu
  • Zamezuje rozptylu prachu a znečištění výrobku. Transportovaný materiál je od chvíle naložení až do vypuštění uchováván v izolovaném prostředí
  • Přesouvá předem smíchaný materiál a zachovává jeho neporušenost a udržujte procentové objemy jednotlivých složek nedotčené​
  • Zdokonaluje automatizaci a zvyšuje produktivitu