Průmyslové vysavače pro použití v prostředí s nebezpečným prachem

Chraňte své zdraví používáním správných průmyslových vysavačů vhodných pro znovuzískávání nebezpečného prachu.
Prach: zdraví nebezpečný​

V otázce úrovně bezpečnosti při použití průmyslových vysavačů v oblastech mimo zóny klasifikované směrnicí ATEX platí směrnice 2006/42/ES. Zejména norma EN 60335-2-69 o „zvláštních požadavcích na mokro-suché vysavače s elektrickými kartáči pro průmyslové a komerční použití“. Kromě požadavků na konstrukci a funkci obsahuje tato norma také přílohu AA s údaji o vysavačích pro nebezpečný prach. Norma EN 60335-2-69 uvádí následující definici nebezpečného prachu: „neradioaktivní prach, zdraví nebezpečný při vdechnutí, požití nebo při styku s pokožkou (viz také směrnice 79/831/EHS a 67/548/EHS). Mikroorganismy se považují za zdraví nebezpečný prach. Azbest je klasifikován jako nebezpečných prach podle údajů uvedených výše.“
Průmyslové vysavače Nilfisk splňují výše uvedené požadavky a nabízejí vysoké bezpečnostní standardy pro ochranu obsluhy a životního prostředí.Zejména filtrace vzduchu a systémy pro zadržení a likvidaci prachu předcházejí jakékoli formě znečištění.


Filtrace

Příloha AA uvedena v předchozím odstavci rozděluje vysavače pro nebezpečný prach do tří tříd použití:

  • Třída L - prach představující mírné riziko - filtr vysavače zachytí více než 99 % prachu o velikosti částic pod 2 mikrometry
  • Třída M - prach představující střední riziko - filtr vysavače zachytí více než 99,9 % prachu o velikosti částic pod 2 mikrometry
  • Třída H - prach představující vysoké riziko - filtr vysavače zachytí více než 99.995 % prachu o velikosti částic pod 1 mikrometr (včetně karcinogenního prachu kontaminovaného karcinogeny a/nebo patogeny)

Charakteristiky filtrace jsou zaručeny jak testy provedenými na zařízení jako celku, tak i testy provedenými na každém instalovaném filtru zvlášť. Každé zařízení získalo osvědčení o účinnosti filtru třídy H.

Společnost Nilfisk testuje své průmyslové vysavače v mezinárodních laboratořích (IMQ, TÜV, SLG), aby se ujistila, že splňují výše uvedené požadavky. Kromě těchto prvotních testů provedených u výrobků provádějí tyto instituce u společnosti Nilfisk také pravidelné testy pro zajištění kontinuity výkonu v čase.


 

 

Separace

Nilfisk dodává speciální systémy a rozšiřuje nabídku materiálů, které lze čistit pomocí jejich vysavačů i v extrémních situacích, jako je přítomnost kapalin, vysokých teplot, vláknitých materiálů, nebezpečného prachu a materiálů, které představují zdravotní riziko nebo jsou klasifikovány směrnicí ATEX. Přídavná zařízení zaručují bezpečnost obsluhy při sběru a likvidaci nečistot.

STÁHNĚTE SI BROŽURU S KOMPLETNÍM PŘEHLEDEM SEPARÁTORŮ NILFISK​


Likvidace a skladování

Nakládání s nebezpečným prachem a materiálem není omezeno pouze na jeho shromážďování, je třeba vzít v úvahu také řízení jeho likvidace. Z tohoto důvodu mohou být vždy v rámci výše uvedené normy EN všechny vysavače Nilfisk vybaveny speciálními nádobami nebo pytli na jedno použití pro snadnou likvidaci shromážděného materiálu, jako například bezpečné sáčky nebo systémy Bag-in Bag-Out. Kromě toho vysavače třídy H jsou vždy dodávány s takovými systémy, jak to vyžaduje norma EN60335-2-69.


​​


 

 

Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti.

Vedle výroby průmyslových vysavačů,jejichž cílem je zajištění bezpečnosti a předcházení rizikům výbuchu nebo znečištění, společnost Nilfisk rovněž svým zákazníkům poskytuje širokou škálu řešení pro zadržování prachu. Absolutní filtry (HEPA nebo ULPA) jak pro funkci vysávání, tak pro funkci ventilátoru, určené pro zachycení i těch nejmenších částic, kazetové filtry pro zachycení velmi jemného prachu, vzduchové difuzory zaručující bezprašné prostředí a filtrační systémy Bag-in Bag-out pro sběr nebezpečných látek a vykládací systémy, které brání kontaktu obsluhy se shromážděným materiálem.
​​