Strategie

V roce 2015 společnost Nilfisk zahájila novou strategii růstu „Urychlování“ na léta 2015-2018. Tato strategie se zaměřuje na rostoucí podíl na trhu a charakterizuje ji řada iniciativ na vytváření růstu


Tato nová strategie staví na základech, které vybudovala strategie 2010–2015, a cílem je stát se „Prioritní volbou zákazníků“. V rámci předchozí strategie společnost Nilfisk úspěšně zvýšila úroveň spokojenosti zákazníků a posílila pokrytí trhu zavedením řady iniciativ s cílem zvýšit prodeje a kapacitu servisu a vybudovat užší vztahy se zákazníky.

Růst zaměřený na vedoucí postavení na trhu

P rostřednictvím strategie Urychlování se snažíme zvýšit podíl na trhu využíváním příležitostí, které trh nabízí, investováním do růstu podniku a předkládáním jasných nabídek našim zákazníkům. Stručně řečeno – naší ambicí je rozšířit naše podnikání tak, aby bylo vůdčí silou na trhu.

 
Dílčím cílem vzhledem ke globálnímu přednímu postavení na trhu jsou iniciativy na posílení vedoucí pozice naší společnosti na trhu s vysoce kvalitním profesionálním čisticím zařízením. Tento cíl bude podpořen větším zaměřením na střední trh s čisticími stroji spíše základní úrovně.
 
Investováním do prodejů a marketingových aktivit se snažíme zvětšit dosah a posílit pozici naší společnosti na nových trzích. Společnost Nilfisk si také klade za cíl hrát aktivní úlohu v oblasti globální konsolidace odvětví čisticích zařízení a dále hledá vhodné příležitosti k fúzím a akvizicím.
 
Strategické nástroje na podporu našeho růstu

Tyto růstové iniciativy jsou podporovány čtyřmi strategickými nástroji, které určují směr priorit v nacházejícím období strategie:
 
1. Posílení nadstavby
2.    Zajištění konkurenceschopných nabídek
3.    Budování silných značek
4.    Posílení výkonnosti dodavatelského řetězce
 
Základem realizace těchto nástrojů je vytvoření agilní a komerční organizace.
​​

 

 

Posílení nadstavby

V rámci pokračujícího zaměření na uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků budeme dále podporovat investice do nadstavby, včetně prodejních a servisních zdrojů a podpůrných systémů.


 

 

Zajištění konkurenceschopných nabídek

Nadále budeme rozvíjet naše silné, inovativní portfolio, abychom pro naše zákazníky byli ještě dostupnější a pochopitelnější, a zároveň budeme dál věnovat pozornost celkovým nákladům, které zákazníci vynakládají v souvislosti s vlastnictvím.


 

 

Budování silných značek

Podnikli jsme a ještě podnikneme řadů kroků k tomu, abychom značku naší společnosti sjednotili s globálními značkami produktů a vytvořili silnou globální značku Nilfisk. Díky tomu bude společnost Nilfisk nabízet komplexní portfolio řešení v oblasti úklidu, které bude zahrnovat obchodní řešení pro profesionály i domácnosti.


 

 

Posílení výkonnosti dodavatelského řetězce

I nadále budeme zlepšovat zkušenosti zákazníků s dodávkami prostřednictvím našeho programu globální transformace dodavatelského řetězce, který byl zahájen v roce 2013, a zároveň výrazně snižovat náklady na obsluhu a pracovní kapitál.


 

 

Agilní a komerční organizace

Urychlování růstu vyžaduje silný a pevný základ, jehož podstatou je silně angažovaná pracovní síla zaměřená na výkon. Ve společnosti Nilfisk budeme i nadále spolupracovat na zlepšování a zvyšování dovedností našich zaměstnanců a podporovat úlohu našich manažerů.