Udržitelnost

Naším závazkem je udržitelnost

Odpovědnost začíná u chování každého z nás. Společnost má vysoké standardy, pokud jde o lidská práva, podnikovou integritu a životní prostředí. Jsme pevně přesvědčeni, že to vše vede k zajištění udržitelnějšího podnikového prostředí, což přinese prospěch společnosti Nilfisk, našim zákazníkům i dalším zainteresovaným stranám.

Společnost Nilfisk nabízí svým zákazníkům udržitelná řešení v oblasti úklidu. Pro nás to znamená zajistit efektivitu a produktivitu a snížit celkové provozní náklady. Vyvíjíme takové výrobky v oblasti úklidu, které zajišťují účinnost, i když využívají méně energie, méně vody a méně čisticích prostředků. Těžištěm našeho udržitelného přístupu je snížení nákladů našich zákazníků a zároveň zlepšení našeho ekologického chování. Říkáme tomu: Ekologie se potkává s čistotou:

  • Snižujeme celkové provozní náklady a maximalizujeme návratnost investic našich zákazníků vývojem výrobků s lepším vlivem na životní prostředí
  • Zvyšujeme kapacitu s cílem zajistit udržitelné služby v oblasti úklidu
  • Reagujeme na potřeby udržitelného čištění a rozvíjíme nové příležitosti k vytváření trvalé hodnoty pro naše zákazníky a jejich zaměstnance

Závazek

Společnost Nilfisk je hrdým signatářem iniciativy OSN Global Compact. Rádi bychom vyzdvihli svůj závazek, že budeme odpovědnou společností a budeme usilovat o trvalé zlepšování v rámci všech čtyř oblastí zájmu, jimiž jsou: lidská práva, pracovních práv, životní prostředí a boj proti korupci.

Společnost Nilfisk je také součástí globálního projektu Carbon Disclosure Project (CDP). Uznáváme skutečnost, že jakožto velká společnost jsme povinni aktivně usilovat o snížení naší uhlíkové stopy.