Bezpečnost

Každý den bezpečněji

Naši profesionální zákazníci spoléhají na naše odborné znalosti, které jim umožní zajistit svým zaměstnancům čisté a bezpečné pracoviště a svým zákazníkům čisté a bezpečné výrobky.
 
Společnost Nilfisk si uvědomuje, že čisté pracoviště není jen čistý vzhled; čistota souvisí též s bezpečností, a to znamená, že je z hlediska provozu nezbytná. Čistota znamená:

  • Zvýšení bezpečnosti snížením rizika vdechnutí nebezpečného prachu pro pracovníky ve stavebnictví
  • Zvýšení bezpečnosti snížením rizika uklouznutí a pádu v odvětví výroby potravin a nápojů a v odvětví zpracování železa a hutním průmyslu
  • Zvýšení bezpečnosti při manipulaci s výbušným prachem a výbušnými kapalinami ve výrobě potravin a nápojů

Společnost Nilfisk poskytuje víc než jen čistotu. Poskytujeme základ bezpečného pracoviště.

​​​​​​​​