O Nilfisku

Nilfisk patří k předním světovým výrobcům profesionálních čisticích zařízení​​​​​​​
Clearing the way for a safer, cleaner, and more productive everyday
For over 100 years, we have been committed to making the world a cleaner place. We offer only the very best in cleaning solutions to millions of businesses and homes in more than 100 countries across the world.

​​​

Směrem k bezpečnějšímu, čistšímu a produktivnějšímu každodennímu životu
Už více než 100 let je naším závazkem činit svět čistší. Milionům podniků a domácnosti ve více než 100 zemích po celé světě nabízíme v oblasti řešení pro úklid pouze to nejlepší.
Více informací
Clearing the way
Součástí našeho poslání je umožnit po celém světě udržitelné čištění pro zkvalitnění života.
Více informací
Historie
Společnost Nilfisk se může pyšnit svou historií, která sahá do minulosti více než 100 let.
Více informací
Strategie
V roce 2015 společnost Nilfisk zahájila novou ambiciózní strategii růstu „Urychlování“ na léta 2015-2018.
Více informací
Management
Výkonné řízení společnosti Nilfisk tvoří šest členů. V jeho čele stojí Jonas Persson, prezident a generální ředitel.
Více informací
Nepřetržitě přispíváme k vývoji jak naší společnosti, tak i našich zaměstnanců.
Naši zaměstnanci patří k našim hlavním aktivům, a jejich rozvoj je tudíž naším hlavním zájmem a jde ruku v ruce s rozvojem celé naší společnosti.
Volná místa