O Nilfisku

Nilfisk patří k předním světovým výrobcům profesionálních čisticích zařízení​​​​​​​

Clearing the way for a safer, cleaner, and more productive everyday

For over 100 years, we have been committed to making the world a cleaner place. We offer only the very best in cleaning solutions to millions of businesses and homes in more than 100 countries across the world.

​​​​​​

Směrem k bezpečnějšímu, čistšímu a produktivnějšímu každodennímu životu

Už více než 100 let je naším závazkem činit svět čistší. Milionům podniků a domácnosti ve více než 100 zemích po celé světě nabízíme v oblasti řešení pro úklid pouze to nejlepší.

Více informací

Historie

Společnost Nilfisk se může pyšnit svou historií, která sahá do minulosti více než 100 let.

Více informací

Strategie

V roce 2015 společnost Nilfisk zahájila novou ambiciózní strategii růstu „Urychlování“ na léta 2015-2018.

Více informací

Nepřetržitě přispíváme k vývoji jak naší společnosti, tak i našich zaměstnanců.

Naši zaměstnanci patří k našim hlavním aktivům, a jejich rozvoj je tudíž naším hlavním zájmem a jde ruku v ruce s rozvojem celé naší společnosti.

Volná místa