Single-phase wet & dry

Индустриалните прахосмукачки с единична фаза се използват предимно за почистване на производствени помещения или на тавани. Те се придвижват лесно благодарение на компактния и гъвкав дизайн. Можете да избирате между модели за събиране само на сухи отпадъци или за почистване на сухи и мокри замърсявания.
Изберете продуктова линия
Свържете се с нас, за да научите повече.