Pneumatic conveyors

Пневматичните конвейери се използват за транспортирането на зърно, прахове, таблетки и празни капсули в съответствие с предварително точно зададени време и количество, като процесът протича от контейнерите с изходен материал до товарните механизми на пакетиращите или консервиращите машини.

Видеоклип – озиране с пневматични конвейери

В рамките на фармацевтичната и химическата промишленост конвейерите се използват за пренасяне на прахообразните субстанции от контейнерите до пакетиращите и вакуумиращите машини. Те имат много предимства:

  • Преместването на предварително смесени материали запазва без промяна целостта им и процентното съотношение на отделните съставни части

  • Преместването на празните капсули с различни размери запазва цлостта им и се избягва отварянето им по време на транспортиране

  • Избягва се запрашването и замърсяването на продуктите Пренесеният материал се съхранява в изолирана среда от началната точка на вземане до крайната точка на доставка

 

 

 

Конвейерните ленти намират широко приложение в

​​​​​​​​​
Свържете се с нас, за да научите повече.