Packaging and trims

Nilfisk произвежда серия от индустриални прахосмукачки за почистване на промишлени отпадъци, пластмаса, хартия и текстилни материали, които се получават ежедневно по време на процеса на опаковане. С помощта на индустриалните прахосмукачки на Nilfisk вече не се налага спирането на режещите машини с цел почистването им. Така се предотвратява разпръскването на отпадъци в околната среда и се дава възможност за проверка на качеството на продукта в реално време, като се вакуумира и най-финият прах, който може да замърси продукта.

Видеоклип – екстрактор за промишлени отпадъци
 
Вижте как работи екстракторът на пакетираща машина

  • Не се налага постоянно спиране за почистване
  • Избягва се разпръскването на отпадъците
  • Проверка на качеството на продукта в реално време
  • Отстраняване на всички рискове за замърсяване, дори и по време на операциите за пакетиране


 

 
​​​​​​​​​​​
Свържете се с нас, за да научите повече.