Surface detergents

Гамата ни почистващи препарати спомага за почистването на работни търговски и промишлени повърхности, както и за по-лесно почистване на машините. Подходящи са за търговския, промишления и автомобилния сектор. В серията са включени неутрални или алкални почистващи агенти, ефективни срещу смазки, масла, мазнини и други замърсявания.