Кариера

В Nilfisk непрестанно се стремим към развитието както на компанията, така и на нашите служители

Нашите служители са едни от най-ценните ни активи. Ето защо развитието им е ключов аспект и е неделима част от напредъка на компанията.
Политика на Nilfisk за наемане на служители

Нашата политика не допуска дискриминацията на служителите или кандидатите за служители въз основа на раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, национален произход, възраст, семейно положение, генетични особености, увреждания или поради статут на защитен ветеран. Също така политиката на Nilfisk е насочена към положителни действия за наемане на работа и кариерно развитие на хора без значение на тяхната раса, цвят на кожата, религия, пол, сексуална ориентация, национална принадлежност, възраст, семейно положение, генетични особености, увреждания или статут на защитени ветерани, както и да основаваме всички свои решения за наемане на работа само върху валидните изисквания за съответната позиция. Тази политика се прилага при всяко едно действие, свързано с наемане на служители, но не е ограничена до набирането, наемането, повишаването, прехвърлянето, понижаването, временното прекъсване на заетостта, уволняването, ставките на заплащане или другите форми на компенсация, избора на обучение, включително стажуване, на всички нива в организацията.​​​​ ​​