Стратегия

През 2015 г. Nilfisk стартира „Accelerate“, нова стратегия за растеж за периода 2015 – 201 г. „Accelerate“ е насочена към разширяването на пазарния дял и обхваща няколко инициативи за постигане на растеж


Новата стратегия се базира на основата, изградена благодарение на стратегията за 2010 – 2015 г. и на целта да се превърнем в предпочитан избор на клиентите. По време на на предходната стратегия Nilfisk успешно увеличи нивата на удовлетвореност при клиентите и засили присъствието си на пазара, като стартира множество инициативи за увеличаване на възможностите си за продажби и услуги и за изграждане на по-близки взаимоотношения с клиентите.

Растежът е насочен към лидерство на пазара

Чрез „Accelerate“ ние се стремим да увеличим пазарния си дял, като се възползваме от възможностите на пазара, като инвестираме в растежа на бизнеса и като правим ясни и конкретни предложения на клиентите си. Или казано накратко, амбицията ни е да разраснем бизнеса си до степен, в която ще се превърнем в лидери на пазара.

 
Основната цел за лидерство на глобалния пазар включва инициативи, насочени към засилване на водещите позиции на компанията ни във високоценовия сегмент на пазара за професионално почистващо оборудване. Те ще бъдат подкрепени от засиленото внимание, което ще отделим на пазара на продукти от средния ценови клас.
 
Стремим се да увеличим и силим присъствието на компанията на пазари, като непрекъснато инвестираме в дейности на тези пазари, свързани с продажбите и маркетинга. Nilfisk също така играе активна роля в консолидирането в глобален план на производството на оборудване за професионално почистване и продължава да търси възможности за сливания и придобивания.
 
Стратегически инструменти в подкрепа на растежа ни

Тези инициативи, насочени към растежа, са подкрепени от четири стратегически инструмента, които очертават приоритетните посоки по време на периода, в който ще се прилага стратегията:
 
1. Увеличаване на инвестициите в дейностите с пряк контакт с клиентите
2. Насочване към конкурентно предлагане
3. Изграждане на силни търговски марки
4. Устойчива снабдителска верига
 
Базата за реализиране на тези цели е развитието на гъвкава и насочена към търговията организация.
​​

 

 

Увеличаване на началните инвестиции

Като част от непрестанното насочване на вниманието към това, да отговорим на нуждите и изискванията на клиентите, ще продължим с инвестициите в дейностите с пряк контакт с клиенти, като продажби и услуги и поддържащи системи.


 

 

Насочване към конкурентно предлагане

Ще продължим да разработваме силно и новаторско портфолио, за да ставаме все по-достъпни за клиентите и те да разбират дейността ни все по-лесно, като същевременно ще запазим вниманието си насочено към общите разходи .


 

 

Изграждане на силни търговски марки

Предприехме и ще продължим да предприемаме множество стъпки, за да унифицираме търговската марка на компанията ни с търговските марки на глобалните ни продукти, за да създадем една-единствена силна търговска марка на Nilfisk. Така Nilfisk ще предлага цялостно портфолио от решения за почистване, които покриват както професионалния сегмент, така и нуждите на индивидуалните потребители.


 

 

Устойчива снабдителска верига

Ще продължим да подобряваме впечатленията на клиентите си чрез програмата за трансформация на снабдителската верига, стартирана през 2013 г., като същевременно значително ще намалим разходите по обслужването и работния капитал.


 

 

Гъвкава и търговска организация

Постигането на ръст изисква стабилна и силна основа, която е изградена от високо мотивирани служители, концентрирани върху ефективността. В Nilfisk продължаваме да работим, за да подобряваме и разширяваме уменията на служителите си, както и да подкрепяме ролята на програмата ни managers.ation, стартирана през 2013 г., като същевременно значително намаляваме разходите по обслужването и работния капитал.