Нашата компания

​​

Всеки ден и навсякъде по света хората имат нужда от чистота около себе си. Работни места, институции, фабрики, болници, училища, летища, домове...

И тъй като замърсяването в глобален мащаб става все по-силно, а стандартът на живот все повече се подобрява, изискванията към почистването и подобреното качество на живот се повишават все повече и повече в целия свят.


Вижте как Nilfisk почиства света.​

  ​


Компанията Nilfisk е основана с основната идея да произвежда и продава в световен мащаб продукти с най-високо качество. В продължение на повече от сто години Nilfisk отговаря на променящите се нужди на пазарите и клиентите, като им предлага новаторски продукти и решения. През годините придобихме други компании, за да заздравим присъствието си, и днес ние всички заедно сме силни и уверени. Обединихме се около обещанието да работим новаторски и да предлагаме възможно най-добрите продукти. Днес визията на нашия основател се сбъдна.

Седалището на групата Nilfisk е в Дания, като имаме търговски дружества в 45 държави. С помощта на допълнителна силна мрежа от дистрибутори предлагаме на пазара и продаваме продуктите си в повече от 100 страни. Производствените ни мощности са разположени в Азия, Европа и Америка.

Продуктите ни основно са насочени към пазара на професионалното почистване, който обхваща клиенти от сферата на институциите и промишлеността, както и професионални почистващи фирми. Основните ни продуктови линии обхващат оборудване за подово почистване, като професионални подопочистващи автомати, дискови машини, прахосмукачки, почистващи уреди с високо налягане и машини за външно почистване.

Продаваме продуктите си под богата гама от търговски марки, включващи глобалните ни марки Nilfisk и Viper, както и под множество регионални и местни търговски марки, като Advance and Clarke.

  • 5500 служители
  • Нетни продажби на обща стойност 918 млн евро (2014 г.)
  • Търговски дружества в 45 страни по света
  • Продуктите на Nilfisk се продават в повече от 100 страни
  • Повече от 250 инженери са отдадени на каузата за разработване на продукти
  • Разработването на продуктите се финансира с около 3% от общия ни оборот
  • През 2014 г. 46 нови продукта и различни варианти
  • Производствени мощности в 10 страни по света
  • Повече от 700 служители при полеви условия
  • Част от групата NKT


 

 ​


​​